Faktoring szansą dla mikroprzedsiębiorców

Faktoring szansą dla mikroprzedsiębiorców… Trend upowszechniania się wśród małych firm usług zarezerwowanych wcześniej tylko dla większych podmiotów, jest widoczny również w faktoringu.

– Zebraliśmy nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenia i przenieśliśmy do oferty dla mikroprzedsiębiorstw – mówi Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Faktoring dla mikroprzedsiębiorstw w praktyce oznacza dostęp do gotówki w ciągu 24 godzin od przekazania faktur sprzedażowych. Przelew środków odbywa się automatycznie, bez konieczności składania dyspozycji.

– Poszukując finansowania na rozwój działalności, przedsiębiorcy tradycyjnie zwracają się do banków - mówi Dąbrowski. - Warto jednak pamiętać, że limit finansowania możliwy do uzyskania w ramach faktoringu jest wyższy niż to wynika z ratingów kredytowych. A do tego elastycznie rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży firmy.

W Bibby Financial Services mikroprzedsiębiorstwo może uzyskać do 300 tys. zł bez konieczności przedstawiania tzw. twardych zabezpieczeń ani podawania celu finansowania. Faktoring dostępny jest również dla firm z krótkim stażem rynkowym, czy prowadzących niepełną księgowość. Faktoring nie obciąża bilansu firmy, a więc nie utrudnia jej drogi do ubiegania się w przyszłości o kredyt bankowy.

Minimalna liczba dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy oraz uproszczony wniosek pozwalają na szybkie uruchomienie finansowania. Umowa nie przewiduje opłat wiążących klienta, dlatego mikroprzedsiębiorstwo może zrezygnować z faktoringu w każdym momencie, bez dodatkowych opłat. Uproszczona została także struktura cenowa. Obecnie na cenę usługi składa się tylko prowizja od faktury, bez odsetek (co ma miejsce w standardowych ofertach faktoringowych). W ramach umowy przedsiębiorcy otrzymują ponadto usługę zarządzania należnościami, co pozwala im na bieżąco monitorować odbiorców. Docenią to firmy, które nie mają rozbudowanych służb księgowych i kontrolingowych. Faktoring dla mikroprzedsiębiorstw to również rozwiązanie dla eksporterów, ponieważ finansowanie może być udzielone w walucie, w której prowadzona jest sprzedaż. Bibby prowadzi rozliczenia we wszystkich popularnych walutach, m.in. w euro, dolarach, funtach brytyjskich, koronach szwedzkich i norweskich.

Oferta Bibby Financial Services kierowana jest do tych mikroprzedsiębiorstw, które mogą przekazać do faktoringu obroty od 1 do 2,5 mln zł rocznie.

- Z naszych obserwacji wynika, że wśród mikroprzedsiębiorstw wiele jest takich, które chcą się rozwijać, ale blokuje je długie oczekiwanie na płatność od odbiorców - konkluduje Dąbrowski. - To właśnie dla nich jest faktoring – przyspiesza odzyskanie gotówki i pozwala na zainwestowanie jej w rozwój lub w produkcję kolejnej partii towarów.

Czytaj więcej:
Finanse 134

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska
AOW Faktoring
AOW Faktoring

Wysłany: 2015-10-19 09:39:26

Dzięki wymienionym w artykule zaletom usługi faktoringu jest to najszybciej rozwijająca się branża sektora usług finansowych i jedna z podstawowych form pozyskania środków finansowych w firmach. Dane pokazują, że np. obroty członków Polskiego Związku Faktorów wzrosły aż o 25% (porównanie pierwszych kwartałów bieżącego i poprzedniego roku). Jest to również spowodowane coraz większą świadomością klientów na temat faktoringu, ale również lepszą kondycją polskiej gospodarki i rosnącą konsumpcją. Tak jak zostało napisane w artykule, firmy faktoringowe coraz częściej otwierają się na MŚP, ale również oferowane są coraz lepsze warunki.

Reportaże

Forum