Dodaj firmę

Żywice

Katalog Firm. Największa baza branżowa.

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych, żywic do farb, formaliny oraz produktów do renowacji karoserii samochodowej marki Polfill

Polska

Granulaty i polimery specjalistyczne, elastomery termoplastyczne (TPE- S, TPV, TPO, TPE- E), miękkie i sztywne materiały na bazie PVC, proszkowe materiały do odlewania rotacyjnego, polimery funkcyjne, bezhalogenowe uniepalnione poliolefiny funkcyjne

Polska

Nadtlenki organiczne, modyfikatory indeksu płynięcia PP, boran cynku , cyniany cynku, ATBC i inne surowce.

Polska