A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Koronowanie

Koronowanie to proces krótkiego wyładowania elektrycznego o wysokiej częstotliwości przeprowadzony w niewielkiej odległości od powierzchni materiału. Materiały syntetyczne są zbudowane z długich, jednorodnych łańcuchów molekularnych tworzących mocny i zwarty produkt. Dodatkowo, są one zazwyczaj złączone z sobą końcami formując jeszcze dłuższe łańcuchy, pozostawiając bardzo niewiele wolnych końców czyli punktów wiążących.

Podczas procesu koronowania, elektrony zostają przyspieszone powodując rozrywanie łańcuchów na powierzchni materiału, co skutkuje zwiększeniem ilości otwartych końcówek w formie wolnych atomów. Wolne atomy są wówczas zdolne do formowania grup karbonylowych z atomami z ozonu powstałego z wyładowania elektrycznego, które daje polepszoną adhezję (przyczepność).

Proces ten, nazywany również jonizacją, jest widoczny w formie niebieskawo promieniującego wieńca formującego się wokół elektrod.

Dalej napięcie powierzchniowe determinujące adhezję danego materiału jest podnoszone przez efekt czyszczenia w procesie oksydacji (utlenianie) na powierzchni materiału, wywoływany przez ozon, będący skutkiem ubocznym koronowania.