A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Tworzywa termoplastyczne

  • termoplasty, plastomery

Tworzywa termoplastyczne to takie tworzywa sztuczne zbudowane z makrocząsteczek, głównie liniowych, które pod wpływem odpowiedniej temperatury i ciśnienia zmieniają swój stan skupienia w płynny i mogą być formowane. Po ich schłodzeniu, ponownie twardnieją. Dzięki takim właściwościom tworzywa termoplastyczne nadają się do kształtowania w technologii tłoczenia, wtryskiwania, wytłaczania lub rozdmuchu. Termoplasty mogą być wielokrotnie przetwarzane, choć z czasem pogarszają się ich właściwości.

Zastosowanie tworzyw termoplastycznych

- produkcja różnego rodzaju kształtek i wyrobów gospodarstwa domowego, zabawek, mebli, części samochodowych, rur, folii, butelek i wielu innych.

Rodzaje tworzyw termoplastycznych

- polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS), polistyren spieniony (EPS), polichlorek winylu (PVC), politereftalan etylenu (PTFE), polimetakrylan metylu (PMMA), poliamid (PA), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), poliwęglan (PC).