Rozmowa z Kazimierzem Borkowskim, PlasticsEurope

PlasticsEurope to stowarzyszenie, którego działania skupiają się na najistotniejszych zagadnieniach dla branży tworzyw sztucznych. I o takich mówi Kazimierz Borkowski.