Podczas piątej edycji konferencji poświęconej systemom ociepleń ETICS, która odbyła się w dniach 9 - 11 maja w Łochowie, rozmawiano o zmianach normalizacyjnych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, nowych rozwiązaniach materiałowo-technicznych, metodyce badań, szeroko rozumianych usługach badawczych i pomiarowych. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń. W bieżącym roku SSO obchodzi 15-lecie istnienia, ta edycja konferencji była więc okazją do uczczenia jubileuszu.