O pracach nad kluczowym projektem firmy Sibur - ZapSib opowiada Dariusz Łukaszewski, odpowiedzialny za sprzedaż produktów firmy na rynku polskim. ZapSib, jako jeden z największych zakładów produkcji poliolefin na świecie, zwiększy 3-krotnie zdolności produkcyjne firmy w tym zakresie. Kompleks produkcyjny zlokalizowany jest w centrum petrochemicznym SIBUR Tobolsk, opierając się na istniejącej infrastrukturze i dostępie do dostaw surowców w Zachodniej Syberii.