Podczas trzeciej edycji Central European Plastics Meeting o wyzwaniach stojących przed branżą tworzyw sztucznych rozmawialiśmy z Laszlo Budy, organizatorem tej konferencji.