Inaugurujemy nowy cykl audycji, w trakcie rozmów online będziemy z naszymi rozmówcami omawiali najważniejsze problemy branży tworzyw sztucznych. Naszym pierwszym gościem jest Robert Szyman - dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Tematem rozmowy jest kondycja branży tworzyw sztucznych w dobie epidemii COVID-19.