Plastpol 2021 - Entex

Tad Sasiedzki z firmy Entex Rust & Mitschke GmbH prezentuje wytłaczarkę planetarną stosowaną do kompandowania tworzyw sztucznych, gumy, klejów a nawet żywności.


Forum