Rozmowa z Robertem Stankiewiczem, Dyrektorem Generalnym Dow Polska, przeprowadzona podczas I Ogólnopolskiego Forum Chemicznego 2012.