Data:
-
Miejsce:
Warszawa, Polska

Organizator:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
Tel.:
+48 22 723 60 25
Fax:
+48 22 723 71 96
e-mail:
piastow@impib.pl
Tematyka konferencji:
 • Fizykochemia i modyfikacja elastomerów
 • Wzmacnianie i sieciowanie elastomerów
 • Materiały i surowce dla przemysłu gumowego
 • Guma i kompozyty elastomerowe
 • Procesy technologiczne
 • Recykling odpadów gumowych
 • Badanie surowców i wyrobów gumowych
 • Urządzenia do przetwórstwa i aparatura badawcza
Język obrad: polski, angielski (z tłumaczeniem symultanicznym) Uczestnikom konferencji proponujemy wycieczkę fakultatywną "Śladami Chopina" do Żelazowej Woli (http://chopin.museum/pl) Rejestracja uczestników: 23.10.2013 (środa), od godz.12:00 Rozpoczęcie konferencji: 23.10.2013 (środa), od godz.14:00 Wycieczka fakultatywna: 24.10.2013 (czwartek); godz.14:00-18:00 Zakończenie konferencji: 25.10.2013 (piątek): godz.15:00 Ważne terminy:
 • 30 kwietnia 2013 - przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • 31 maja 2013 - przesłanie streszczenia, artykułu z prezentowanej pracy do publikacji w czasopiśmie "Elastomery". Możliwy jest również inny termin uzgodniony z Organizatorem
 • 31 lipca 2013 - wniesienie opłat: opłaty konferencyjnej + innych (za wycieczkę, sponsoring, reklamę)
 • 20 września 2013 - przesłanie pełnych tekstów wystąpień
Patronat Honorowy Konferencji objął Minister Gospodarki.