Elastomery w nauce i przemyśle

Elastomery w nauce i przemyśle
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Elastomery - nauka i przemysł" odbędzie się w dn. 23-25 października w Warszawie. Będzie to już piętnasta edycja wydarzenia organizowanego przez zlokalizowany w Piastowie Oddział Elastomerów i Technologii Gumy Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie obejmować między innymi zagadnienia fizykochemii i modyfikacji, jak również wzmacniania i sieciowania elastomerów. Omawiane będą także kwestie materiałów i surowców dla przemysłu gumowego, w tym gumy i kompozytów elastomerowych. Wśród tematów konferencji znajdą się także problemy procesów technologicznych oraz recyklingu odpadów gumowych, badania surowców i wyrobów gumowych oraz kwestie związane z urządzeniami do przetwórstwa oraz aparaturą badawczą.

Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki. Termin zgłoszeń referentów upływa 30 kwietnia - szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Poprzednia edycja konferencji odbyła się w Warszawie w dn. 23-25 listopada 2011 roku pod nazwą "Elastomery - innowacja i zrównoważony rozwój".