ICIS PET Value Chain Conference

Data:
-
Miejsce:
Ritz-Carlton Vienna, Schubertring 5-7, 1010 Wiedeń, Austria
Organizator:
ICIS - Independent Commodity Intelligence Services, 99 Bishopsgate, EC2M 3AL London, GB
Tel.:
+44 20 8652 3335
www:
events.icis.com
e-mail:
events.registration@icis.com

Złożona zależność między czynnikami kształtującymi światowe rynki PET została zachwiana przez trwający konflikt na Ukrainie i utrzymującą się niepewność gospodarczą. Chociaż niepewne warunki rynkowe nie są niczym niezwykłym dla europejskich interesariuszy PET, rosnąca presja kosztowa w połączeniu z mnogością rozwiązań taniego importu wskazuje na poważne zagrożenie dla pozycji regionu pod względem konkurencyjności. Biorąc pod uwagę skalę zakłóceń, nigdy nie było tak ważnego czasu dla branży, w którym warto wspólnie ocenić i zdefiniować dalszą drogę.

Dzięki sesjom tematycznym związanym z tematyką globalnej ekonomii, bezpieczeństwa energetycznego, dynamiki surowców i ustawodawstwa, wydarzenie to ma na celu zaoferowanie serii eksperckich spostrzeżeń i praktycznych strategii, które umożliwią orientację w obecnej sytuacji rynkowej i wykorzystanie nowych możliwości biznesowych.

Konferencja ICIS PET Value Chain zapewni przestrzeń do prowadzenia krytycznych dyskusji biznesowych, nawiązywania kontaktów i przedstawiania kluczowych spostrzeżeń, które mogą kształtować przyszłość branży.

Dołącz do liderów myśli, innowatorów branżowych i ekspertów rynkowych ICIS i omów z nami następujące zagadnienia:

  • Czy globalna recesja i zmiany w polityce pieniężnej zagrożą nadziejom na ożywienie w 2023 roku?
  • W jaki sposób branża może wspólnie zwalczać zagrożenia dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw i poprawiać elastyczność?
  • W jaki sposób unijny plan REPowerEU wpłynie w przyszłości na bezpieczeństwo energetyczne i koszty produkcji? Czy pandemia i obawy przed recesją zdestabilizowały popyt na bardziej zrównoważone tworzywa sztuczne?
  • Jakie nowe innowacje i technologie są szansą dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym?

Link do rejestracji


plasticbottles-compressed


Reportaże

Forum