Jak uczynić recyklingowalnymi opakowania z tworzyw

Bezpłatne webinarium Polskiej Izby Opakowań

Data:
-
Miejsce:
Online, Polska
Organizator:
Polska Izba Opakowań, Konstancińska 11, 02-942 Warszawa, PL
www:
www.pakowanie.info

Z powodu ograniczenia możliwości organizacji tradycyjnych konferencji i szkoleń, w tym roku Polska Izba Opakowań podjęła decyzję o organizacji cyklu tematycznych webinariów, podczas których chcielibyśmy szukać odpowiedzi na nurtujące rynek opakowań pytania. Z dotychczasowych kontaktów z członkami PIO wynika, iż niezwykle ważnym i aktualnym tematem jest obecnie recyklingowalność odpadów z tworzyw sztucznych. Dotyczy to w szczególności opakowań elastycznych, które dla uzyskania pożądanych właściwości barierowych przyjmują najczęściej postać laminatów złożonych czasem z bardzo różnych materiałów. W związku z powyższym pierwsze, inauguracyjne webinarium będzie poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Jak uczynić recyklingowlanymi elastyczne opakowania z tworzyw sztucznych?” Webinarium zostanie zorganizowane 6 maja poprzez platformę MS Teams, a udział w spotkaniu będzie bezpłatny. ​


Tematyka:

  • Jak wyglądają kwestie opakowań od strony prawnej oraz od strony podmiotów, które na co dzień zajmują się zbieraniem, segregacją i recyklingiem odpadów
  • Jak  konstruować opakowania i jak dobierać warstwy laminatów tak, aby nadawały się do recyklingu i jednocześnie, nie tracąc nic na niezbędnych dla ochrony pakowanych wyrobów właściwościach, odpowiadały wdrażanym w życie zasadom Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
  • Jak opakowania kompostowalne mogłyby być uzupełnieniem strategii właścicieli marek znajdując zastosowanie tam, gdzie opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z ropy naftowej, pomimo starań i wysiłków „nie dają rady”

​Tak przedstawione tematy mogą dać rynkowi choć część podpowiedzi co robić, aby jak największa ilość opakowań nadawała się do recyklingu mechanicznego, a z uzupełnieniem recyklingu organicznego (kompostowania) pozwoliłaby zmierzać do osiągnięcia celu „zero waste”. Chcielibyśmy też pokazywać, że opakowania z tworzyw sztucznych są potrzebne i muszą istnieć, że niesłuszne jest kreowanie atmosfery „anty plastik’owej”. Ale musimy sami lepiej nimi gospodarować i w rozmowach o potrzebie ich stosowania używać konkretnych argumentów. Liczymy, że przedstawione prezentacje wywołają ożywioną dyskusję i wymianę poglądów na ten temat.


Prelegenci:

  • Konrad Nowakowski - Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
  • Krzysztof Garman - Circular Packaging Design, przedstawiciel Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych ​
  • Andrzej Kornacki - Futamura


20-baner-webinar-1-orig-orig

Organizator