VII Ogólnopolski Kongres Maszynowy

Data:
-
Miejsce:
Warszawa, Polska,
Warszawa
Tel.:
+48 61 6655800
Fax:
+48 61 6655888
www:
www.kongres-maszynowy.pl
e-mail:
szkolenia@e-forum.pl
Zarezerwuj hotel
VII Ogólnopolski Kongres Maszynowy Przeglądy i remonty maszyn Kluczowe elementy TPM zwiększające bezawaryjność linii produkcyjnej sesje wykładowe + warsztaty 1. Planowanie i prowadzenie przeglądów maszyn – sprawdzone rozwiązania wg aktualnych wytycznych
 • Przeglądy maszyn i urządzeń – powiemy na co zwrócić uwagę i jak spełnić wymagania UDT, PIP i dyrektyw WE w 2013 roku
 • Jak sporządzić optymalny harmonogram przeglądów? – na przykładach pokażemy jak sporządzić plany, które zminimalizują czas przestojów produkcyjnych, czyli optymalizacja planów PM - PMO w praktyce
 • Jak zmierzyć skuteczność prowadzonych przeglądów profilaktycznych? – efektywne wykorzystywanie danych uzyskanych z przeglądów maszyn
 • Różnica pomiędzy PM a PdM? Jak w praktyce wdrożyć program obsługi diagnostycznej bez wydawania dużych pieniędzy?
2. Remonty maszyn – planowanie i realizacja w praktyce firm produkcyjnych
 • Powiemy jak zaplanować remonty by efektywnie zsynchronizować je z planem produkcji i ograniczoną liczbą pracowników
 • Metoda remontów normowanych (wzorcowych) – prelegent pokaże jak ustalić zakres, technologię, pracochłonność remontu, czas postoju produkcyjnego, potrzebne materiały oraz koszt remontu
 • Metoda remontów zespołowo – rozdzielczych – nauczymy jak zorganizować wykonywanie dużego remontu z rozłożeniem jego zakresu na kilka terminów, by przestoje produkcyjne maszyn były jak najkrótsze
 • Bezpieczeństwo i obowiązkowa dokumentacja podczas prac remontowych wg obowiązujących przepisów BHP – najczęściej popełniane błędy
3. Planowanie i organizacja zapotrzebowania materiałowego na potrzeby prowadzonych remontów – magazyn materiałów i części zamiennych
 • Planowanie zużycia zapasów części zamiennych – powiemy jak obliczyć poziom bezpieczeństwa magazynu oraz jak sporządzić plan minimalny i maksymalny zużycia części
 • Metodologia MRO i analiza ABC – jak wykorzystać sprawdzone techniki zarządzania częściami zamiennymi
 • Przydatne wskaźniki KPI w zarządzaniu magazynem części zamiennych – w tym m.in. Inventory Turnover i koszt części zamiennych jako % wartości odtworzeniowej
 • Wykorzystanie outsourcingu części zamiennych w praktyce firm produkcyjnych – powiemy w jakich sytuacjach jest on opłacalny
4. Odbiór maszyny po remoncie – odbiór techniczny i ostateczny oraz rozliczenie wykonania remontu
 • Określenie poziomu remontu (modernizacji) wymagające nadania oznaczenia CE i przeprowadzenia odpowiedniej procedury oceny zgodności
 • Odbiór techniczny po remoncie (modernizacji) maszyny starej podlegającej jedynie pod dyrektywę narzędziową 2009/104/WE
 • Odbiór techniczny po remoncie (modernizacji) maszyny nowej podlegającej pod dyrektywę maszynową 2006//42/WE
 • Rozliczenie wykonania remontu (modernizacji) – na konkretnych przykładach
5. Warsztaty – do wyboru: Warsztat 1 – ocena ryzyka technicznego maszyny po remoncie oraz zaktualizowana dokumentacja bezpieczeństwa jej pracy Podczas warsztatu prelegent pokaże jak zidentyfikować zagrożenia maszyny przed i po remoncie, zaprezentuje jak analizować i ocenić ryzyko maszyny wg norm PN-EN ISO 12100. Warsztat 2 – ocena zgodności, certyfikacja maszyn, instrukcja obsługi maszyny po remoncie (modernizacji) Podczas warsztatu prelegent pokaże m.in. procedury i metody określania poziomu remontu (modernizacji) maszyny powodujący konieczność zastosowania procedury oceny zgodności i nadanie oznaczenia CE oraz jak przygotować niezbędną dokumentację.