Data:
- PMA 2011
Miejsce:
Bratysława, Słowacja ,
Conference Center of Hotel Bonbon Antolska 2, 851 05 Bratislava - Lúky Slovakia

Organizator:
Faculty of Chemical and Food Technology Institute of Polymer Materials Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia
Tel.:
421 2 5292 6053
Fax:
421 2 5477 5923
www:
pma.sav.sk
e-mail:
ivan.hudec@stuba.sk
Aktualnie coraz większy udział w produkcji samochodów mają tworzywa sztuczne. Zastosowanie tworzyw w motoryzacji dochodzi do 15 proc. wagi samochodu. Tworzywa zapewniają kilka przewag w budowie pojazdów: Plastyczność - dzięki temu istnieje dowolność formowania, która pozwala na osiągnięcie atrakcyjnego wyglądu pojazdu. Ciężar własny – jest mniejszy niż w przypadku stosowania stali, pozwala to na obniżenie wagi pojazdu, co owocuje lepszymi osiągami samochodu, a pośrednio na mniejsze zużycie paliwa. Odporność – duża na korozję, na działanie kwasów, łatwość barwienia i dobre właściwości izolacyjne.

Konferencja ma na celu pokazać najnowsze osiągnięcia związane z tworzywami sztucznymi i wykorzystywanymi w branży motoryzacyjnej. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami dotyczącymi budowy najwyższej jakości karoserii i wnętrz przy użyciu tworzyw. Omówione zostaną też materiały i technologie używane przy tworzeniu powłok samochodowych, wypełnień.

Konferencja PMA odbywa się co dwa lata. Do tej pory w trzech poprzednich edycjach wzięło w nich udział ponad 500 uczestników z 25 krajów.