Data:
-
Miejsce:
Barcelona, Hiszpania

Organizator:
Ms Eszter Zsigmond - Congress Ltd. 1026 Budapest, Szilágyi E. Fasor 79., HUNGARY
Tel.:
+36 1 212 00 56
Fax:
+36 1 356 65 81
e-mail:
ppxvi@congress.hu
Wydarzenie organizowane jest co 2 lata i przyciąga ponad 500 uczestników z 80 krajów. W tym roku będą obecni najważniejsi projektanci, inżynierowie, wykonawcy, użytkownicy końcowi i dostawcy dla światowego rynku kanalizacji i odwodnień. W trakcie spotkania będzie mowa o nowych osiągnięciach w sektorze rur z tworzyw sztucznych. Poprzednia edycja konferencji odbyła się w kanadyjskim Vancouver.