Data:
-
Miejsce:
Amsterdam, Holandia ,
Park Plaza Amsterdam Airport, Melbournestraat 1, 1175 RM Lijnden, Holandia

Organizator:
European Plastics Recyclers, Avenue de Cortenbergh 71, Brussel 1000, Belgium
Tel.:
+32 2 742 96 82
Fax:
+32 2 732 63 12
www:
www.plasticsrecyclers.eu
e-mail:
info@plasticsrecyclers.eu
Działające na szczeblu unijnym stowarzyszenie Plastics Recyclers Europe organizuje w listopadzie doroczne spotkanie.

Ubiegłoroczne spotkanie w Brukseli było niewątpliwym sukcesem - wzięło w nim udział ponad 160 osób. Tak duża frekwencja świadczy o ciągle rosnącym zainteresowaniu w problematyce recyklingu i zrównoważonego rozwoju. W tym roku doroczne spotkanie będzie skupiało się na problematyce tzw. zielonego rozwoju, a zwłaszcza eco-designu oraz efektywnego wykorzystania surowców.

Spotkanie odbędzie się w dniach 21-22 listopada w Amsterdamie i będzie gromadziło zarówno osoby działające w branży recyklingu tworzyw sztucznych, jak i przedstawicieli świata polityki. Będą oni wspólnie dyskutować nad najważniejszymi problemami branży.

Plastics Recyclers Europe Annual Meeting 2013