Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu

Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu - czas radykalnych zmian

Data:
-
Miejsce:
Hotel Novotel Airport, Sala Żwirko, 1-ego Sierpnia 1, 02-134 Warszawa, Polska
Organizator:
Stowarzyszenie Polski Recykling, Woronicza 31/152, 02-640 Warszawa ,PL
Tel.:
+48 607 616 613
www:
www.polskirecykling.org
e-mail:
info@polskirecykling.org
Zarezerwuj hotel

Szanowni Państwo,

Jesteśmy w trakcie gorącej dyskusji na temat nowego systemu Gospodarki Odpadami w Polsce. Ministerstwo Środowiska zorganizowało ostatnio debatę o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP) oraz o Bazie Danych o Odpadach (BDO). Jest to kluczowy moment dla naszej branży, aby zapoznać się z przedstawioną propozycją i wypracować wspólne stanowisko.

Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne zaangażowanie może przynieść wymierne efekty dla branży. Dotychczasowe sukcesy Stowarzyszenia Polski Recykling to, m.in. : wydłużenie terminu składania wniosków o nowe pozwolenia do 5 marca 2020 r., zredefiniowanie przemiałów jako produktu a nie odpadu, jak również istotne zmiany w rozporządzeniu MSWiA w kontekście magazynowania odpadów.

1 października 2019 roku organizujemy konferencję "Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu - czas radykalnych zmian", podczas której Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, Magda Gosk przedstawi założenia propozycji nowego modelu ROP. Honorowym Patronatem wydarzenie objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

Koszt udziału w wydarzeniu to 650 zł netto, liczba miejsc jest ograniczona.

Aby zgłosić się do udziału należy przesłać imię i nazwisko uczestnika
oraz dane firmy z nr NIP na adres:
info@polskirecykling.org

Decyduje kolejność zgłoszeń.


Agenda konferencji 1 października 2019r.

9:00 Rejestracja uczestników

10:00 Oficjalne otwarcie i wprowadzenie do spotkania
Szymon Dziak-Czekan - Stowarzyszenie "Polski Recykling"

10:30 Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – założenia propozycji Ministerstwa Środowiska związane z wdrożeniem dyrektyw unijnych Magda Gosk - Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska

11:00 Prawa i obowiązki uczestników GOZ w świetle dyrektyw Unii Europejskiej Daniel Chojnacki i Maciej Białek - Kancelaria DZP

11:40 Finansowe aspekty nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce
Julia Patorska - Deloitte

Przerwa kawowa 12:20 – 12:50

12:50 Ocena polskich zakładów recyklingu po przeprowadzonych kontrolach i wnioski z tego płynące Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

13:20 Nowe wymagania PPOŻ dla zbierających i przetwarzających odpady Przedstawiciel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

13:50 Rola ekoprojektowania w zwiększeniu recyklingu tworzyw sztucznych w kontekście nowych regulacji odpadowych
Kazimierz Borkowski - Fundacja PlasticsEurope Polska

14:20 Nowe możliwości dofinansowania recyklingu – "Szybka Ścieżka"
Marcelina Chojnacka i Barbara Brzezińska - PwC

Lunch 14:20 – 15:30

15:30 Debata: Jakie warunki musi spełniać nowy system gospodarki odpadami, aby był impulsem do rozwoju branży recyklingu?

16:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

17:00 Zakończenie konferencji

Organizator