Data:
-
Miejsce:
Warszawa, Polska
Organizator:
Stowarzyszenie Polski Recykling, Woronicza 31/152, 02-640 Warszawa ,PL
Tel.:
+48 607 616 613
www:
polskirecykling.org
e-mail:
info@polskirecykling.org
Zarezerwuj hotel
W związku z nowelizacją ustawy o odpadach jak również ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw w tym zakresie Stowarzyszenie "Polski Recykling" organizuje konferencję, na której recyklerzy odpadów będą mieli możliwość zapoznania się aktualnymi wymogami i obowiązkami wynikającymi z nowych przepisów.    


10 października 2018 roku organizujemy Konferencję dla recyklerów. Będzie ona próbą dokonania oceny sytuacji branży i wyzwań jakie przed nią stoją w świetle ostatnich zmian w polskim prawodawstwie.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony Raport powstały we współpracy Stowarzyszenia z PwC odnośnie polskiego systemu gospodarki odpadami wraz w wypracowanym przez branżę nowym modelem systemu gospodarki odpadami z uwzględnieniem unijnego Pakietu Odpadowego i Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta.

Ramowy program:

  • Nowelizacja ustawy o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska - jakie będą skutki dla branży?
  • Prawa recyklera w czasie kontroli – panel z ekspertami z odpowiednich instytucji.
  • Prezentacja Raportu Stowarzyszenia i PwC : Gospodarowanie komunalnymi odpadami opakowaniowymi w obiegu zamkniętym. Przegląd systemu i propozycja nowego rozwiązania.
  • Przedstawienie propozycji nowego modelu gospodarki odpadami oraz propozycja zmian w prawie.
  • Jak pozyskać dotacje? Panel z ekspertami z PwC odnośnie programów z dofinansowaniami.

Koszt uczestnictwa w konferencji to 550 zł netto od osoby przy zgłoszeniach do 15 sierpnia 2018 r. Od 15 sierpnia będzie to 650 zł netto.

Członkowie Stowarzyszenia otrzymują 10% rabat.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji dostępne jest w sekretariacie SPR pod adresem: info@polskirecykling.org oraz pod nr telefonu: +48 607 616 613.

 

Organizator