Data:
-
Miejsce:
, Polska ,
Poznań

Organizator:
Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118, Poznań
Tel.:
+48 61 307 40 53
www:
dendros.pl
e-mail:
szkolenia@dendros.pl
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego doświadczony pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przedstawi nowe wzory sprawozdań oraz zasady ich prawidłowego wypełniania z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów. Nie zabraknie interpretacji aktualnego stanu prawnego oraz zagadnień dotyczących przepisów przejściowych i zmian w innych ustawach wprowadzonych nową ustawą o odpadach. Omówiona zostanie również problematyka dotycząca możliwości kontroli ewidencji i rozliczeń przez Urząd Marszałkowski, kary, terminy i odwołania stosowane przez podmioty kontrolne.

Szkolenie skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych i wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami.

Prowadzenie:
Małgorzata Knapczyk – Naczelnik wydziału Opłat i Baz Danych o Środowisku, Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, zajmuje się m.in. weryfikacją opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzi ewidencje oraz weryfikacje zbiorczych zestawień sporządzanych przez posiadaczy odpadów.

Sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego w myśl znowelizowanej ustawy o odpadach


  Organizator :
brak

Dendros

Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów itp.)