Data:
-
Miejsce:
Poznań, Polska ,
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Tel.:
+48 61 6558121
Fax:
+48 61 6558101
e-mail:
szkolenia@abrys.pl

Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny to wydarzenie, które na stałe wpisało się kalendarz listopadowych imprez ekologicznych i porusza aktualne tematy branży ochrony środowiska.

To prestiżowe spotkanie gromadzi szacowne grono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz świata nauki.

Tematyka XIV Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego, podobnie jak w roku poprzednim, oscylować będzie wokół gospodarki odpadami. Stad temat przewodni tegorocznej edycji „Nowa jakość w gospodarce odpadami – skutki dla gmin i firm”. Nadrzędnym elementem sprawnego funkcjonowania każdego systemu gospodarowania odpadami jest przyjęty model zarządzania nim, a tu najważniejszą kwestią jest tzw. władztwo nad odpadami. Stąd kontynuacja tematyki i prowadzonych prac nad projektami ustaw dotyczących zmiany systemu gospodarowania odpadami w Polsce.

W zeszłorocznej edycji Zjazdu szczególne miejsce w obradach zajął panel dyskusyjny, który dzięki blisko 300 uczestnikom stał się doskonałą okazją do skonfrontowania poglądów przedstawicieli sfery publicznej i biznesu na temat przyszłości systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Uczestnicy wyjechali z Poznania z nową wiedzą, nowymi kontaktami i zdecydowanym postanowieniem kontynuowania dyskusji podczas XIV edycji Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego. Dlatego również w tym roku zorganizujemy panel dyskusyjny, dając możliwość wypowiedzi wszystkim zainteresowanym stronom. Kolejnym ważnym celem spotkania będzie omówienie kluczowych zagadnień „Cyklu konferencji związanych z gospodarką odpadami”. Wybitni naukowcy sprawujący opiekę merytoryczną nad poszczególnymi spotkaniami organizowanymi przez Abrys w ciągu mijającego roku dokonają podsumowania tych spotkań.

Zgodnie z długoletnim zwyczajem pierwszy dzień Zjazdu zakończy się uroczystą Galą, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska. Jak co roku w programie Zjazdu znajdą się imprezy towarzyszące, seminaria i konferencje prowadzone przez osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska.


  Organizator :
no photo

Abrys Sp. z o.o.

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych