170 tysięcy gości na Targach interpack 2017

Kongres SAVE FOOD oraz innovationparc

Sześć lat po stworzeniu SAVE FOOD powstała inicjatywa stworzenia szerokiego sojuszu, w skład którego wchodziłoby ponad 850 międzynarodowych członków reprezentujących przemysł, zrzeszenia, organizacje pozarządowe i instytucje badawcze. Kamieniem milowym tejże inicjatywy był kongres SAVE FOOD na targach interpack, który w swym trzecim wydaniu 4 maja został przez uczestników pochwalony za zaprezentowane szerokie horyzonty tematyczne. Kongres ten wyłonił się z wielowymiarowego podejścia do tematu strat i marnotrawienia żywności. W kongresie udział wzięli: Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Gargi Kaul, Joint Secretary & Financial Adviser ds. przemysłu przetwarzania żywności w hinduskim ministerstwie, wysokiej rangi politycy i mówcy oraz naukowcy, działacze NGO i przedstawiciele przemysłu. Podczas kongresu koncentrowano się na globalnym postrzeganiu ww. problemu, narodowych odmiennościach i uwarunkowaniach, głównie w odniesieniu do Indii. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przedstawiła wyniki sfinansowanych dzięki tej inicjatywie i przeprowadzonych w Indiach badań, mających na celu rozpoznanie mechanizmów strat podstawowych środków spożywczych oraz wypracowanie właściwych rozwiązań.

W ramach kongresu partnerzy SAVE FOOD Messe Düsseldorf i FAO podpisali Memorandum of Understanding (protokół uzgodnień) w celu podjęcia współpracy na kolejne 4 lata. - Zajmowanie się tak istotnymi tematami to znak firmowy targów interpack. Cieszymy się niezmiernie, że również w przyszłości zaangażujemy się razem z naszymi partnerami, organizacją FAO, z przemysłem i innymi wspierającymi nasze działania organizacjami w walkę z marnotrawstwem żywności. Opowiadamy się za dobrą rzeczą prezentując potencjał branży opakowaniowej i spokrewnionego z nią przemysłu procesowego w odniesieniu do tego tematu - wyjaśnia Werner Matthias Dornscheidt, prezes zarządu Messe Düsseldorf.

Save Food

messe duesseldorf GmbH interpack-2017

Tematyce SAVE FOOD w ramach targów interpack 2017 poświęcony był także pokaz specjalny innovationparc, prezentujący praktyczne rozwiązania w zakresie zmniejszenia strat i marnotrawstwa żywności. Tematem tym zajmowali się również finaliści i zwycięzcy WorldStar Awards World Packaging Organisation (WPO). Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazły się torebki z tworzywa sztucznego na owoce, które dzięki wbudowanym pochłaniaczom etylenu mogą znacznie wydłużyć przydatność do spożycia przechowywanych w nich produktów.

components: nowa koncepcja - pozytywne przyjęcie

Poprawiona w roku 2017 koncepcja „components - special trade fair by interpack“ została bardzo pozytywnie przyjęta przez odwiedzających i dobrze oceniona przez wystawców. - Umiejscowienie tego pokazu w centralnym miejscu targów i jego równoległe do targów przeprowadzenie po ostrożnie przyjętej premierze sprzed trzech lat było bardzo trafnym przedsięwzięciem. Nikt nie wątpił, że jest to ważny temat. Posługujący się komponentami oraz oprogramowaniem dla technologii opakowaniowej i procesowej przemysł dostawczy odgrywa ważną rolę w cyfryzacji procesów produkcyjnych aż do podejścia 4.0. Targi components będą również w przyszłości elementem składowym targów interpack alliance za granicą – komentuje Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director Processing & Packaging w firmie Messe Düsseldorf.

Kolejne targi interpack odbędą się za trzy lata w maju 2020 roku w Düsseldorfie.