45 lat produkcji kauczuków w Dworach S.A.

45 lat produkcji kauczuków w Dworach S.A.
13 czerwca br. mija dokładnie 45 lat od momentu rozpoczęcia produkcji kauczuków syntetycznych w Firmie Chemicznej Dwory S.A. - obecnie sztandarowego produktu spółki.

Dokładnie 13 czerwca 1959 roku podano pierwsze litry mieszanki alkoholowo-aldehydowej do pieców butadienowych. W sześć dni później uruchomiony został pierwszy agregat wytwórni – bateria polimeryzatorów. 29 czerwca otrzymano pierwszy kauczuk butadienowo-styrenowy. Od tej chwili Firma nieprzerwanie prowadzi produkcję kauczuków syntetycznych.

Już w latach 60. założono, iż kauczuki stanowią bardzo ważny asortyment produkcji i w związku z tym prowadzone były dalsze działania związane z rozbudową wytwórni oraz podnoszeniem jakości KER-ów.

Dziś Dwory S.A. są renomowanym dostawcą kauczuków syntetycznych, trzecim producentem tych wyrobów w Europie. Wytwarzają 31 typów i odmian kauczuków syntetycznych oraz 13 typów lateksów towarowych. Wyroby te stosowane są głównie do produkcji opon, taśm transporterowych oraz technicznych wyrobów gumowych. Kauczuki KER® są podstawowym produktem eksportowym Firmy, dostarczanym do największych producentów opon samochodowych w Europie, co potwierdza wysoki poziom jakości i dobrą renomę producenta wśród wymagających klientów.

Około 70% produkcji sprzedawane jest za granicę, wyroby trafiają głównie na rynki krajów Europy Zachodniej. Przed kilkoma laty Zarząd Dworów S.A. podjął decyzję o zaangażowaniu się Firmy w rozwój produkcji gatunków do zastosowań specjalistycznych. Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia sprawdza się i przynosi dobre efekty.

Aktualnie trwają prace nad rozpoczęciem produkcji nowego typu kauczuku nitrylowego z domieszką PCW (NBR-PCW), na który jest zapotrzebowanie na rynku. W połowie maja została przeprowadzona techniczna próba produkcyjna nowego typu kauczuku. Poprzedził ją szereg badań laboratoryjnych, mających na celu ustalenie optymalnego składu mieszaniny, parametrów prowadzenia procesu oraz wyprodukowanego polimeru. Próba wypadła pomyślnie, parametry otrzymanego produktu w pełni odpowiadają założeniom. Próbki kauczuku NBR-PCW przesłane zostaną do potencjalnych odbiorców, gdzie przejdą próby produkcyjne i badania finalnego wyrobu.

Czytaj więcej: Guma, kauczuk 161