80-lecie British Plastics Federation

80-lecie British Plastics Federation
O planach obchodów 80-lecia BPF (British Plastics Federation) poinformowała w mijającym tygodniu podczas specjalnej konferencji prasowej. Głównym wydarzeniem jubileuszu będzie konferencja w Manchesterze, która odbędzie się w czerwcu br. BPF planuje też wydać drugą część publikacji "Timeline", prezentującą czołowe wynalazki w dziedzinie tworzyw sztucznych oraz brytyjski wkład w rozwój sektora.

BPF to największa brytyjska organizacja branżowa, skupiająca ponad czterystu członków związanych z przemysłem tworzyw sztucznych, między innymi producentów i dostawców polimerów i dodatków, podmioty zajmujące się recyklingiem, firmy serwisujące, odbiorców, przetwórców i producentów maszyn. Federacja promuje działalność swoich członków poprzez działania czterech grup związanych z różnymi segmentami rynku oraz grup biznesowych.

Federacja została formalnie powołana do istnienia w roku 1933. Powstała z wcześniej istniejącego stowarzyszenia handlowego, dzięki inicjatywie dwóch dziennikarzy, M. P. McFarlane'a i E. J. Wilkinsa, redaktorów "British Plastics and Moulded Product Trader". Od początku BPF działała na wszystkich polach branży - przetwórczej, surowcowej i maszynowej.

BPF jest nie tylko najstarszą organizacją sektora tworzyw sztucznych, lecz także stworzyła model działania po wielokroć powielany przez inne stowarzyszenia, jak np. amerykańskie SPI (Society of the Plastics Industry).

Znaczącą rolę federacja odegrała podczas drugiej wojny światowej, jako instytucja pośrednicząca między władzami brytyjskimi a producentami tworzyw sztucznych, których produkty znalazły zastosowanie w przemyśle wojennym, np. w myśliwcach Spitfire, granatach, spadochronach i in.

Doradcza rola BPF nie osłabła w powojennym świecie. Rząd Wielkiej Brytanii wielokrotnie zasięgał rady federacji w dziedzinie wyzwań przemysłu, rozwoju, zanieczyszczenia środowiska, bezpieczeństwa itp. Rady BPF były pomocne zwłaszcza podczas toczonej w latach 80. dyskusji nt. bezpieczeństwa folii używanych do celów spożywczych oraz w kolejnej dekadzie, gdy wybuchła panika związana z informacją o potencjalnej toksyczności dodatków do materaców używanych w dziecięcych łóżeczkach.

Współcześnie BPF odgrywa czołową rolę w branży - jest liderem stowarzyszenia EuPC (European Plastics Convereters Association) z siedzibą w Brukseli, wchodzi w skład stowarzyszenia PlasticsEurope, a w 1964 roku była inicjatorem powołania stowarzyszenia EUROMAP.