A.Schulman podaje wyniki za pierwszy kwartał

A.Schulman podaje wyniki za pierwszy kwartał
Koncern A.Schulman podsumował pierwszy kwartał swojego roku obrotowego na rynkach w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

A.Schulman przedstawił wyniki za kwartał, którego koniec wypadał ostatniego dnia listopada. Pokazują one, czy i w jakim stopniu firma radzi sobie z kryzysem. Przychód netto ze sprzedaży wyniósł w omawianym okresie 362,9 mln dolarów i jest to wynik o 6,6 proc. słabszy niż przed rokiem. Tonażowo sprzedaż tworzyw zmniejszyła się o 4,5 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem sprzed roku.

Na rynku europejskim sprzedaż osiągnęła poziom 271,9 mln dolarów i zmniejszyła się o 8,9 mln dolarów, czyli 3,2 proc. w zestawieniu z poprzednim rokiem. W ujęciu tonażowym oznaczało to 2,9 proc. mniej sprzedanego tworzywa. Dużo lepsze osiągnięcia zanotowała firma na rynku azjatyckim. Tutaj sprzedaż podskoczyła o 60 proc. W dodatku udało się sprzedać dwa razy więcej tworzywa niż rok wcześniej.

- Mamy nadzieję, że poprawa sytuacji, jaką zaobserwowaliśmy na wszystkich polach naszej aktywności, a w szczególności w tworzywach konstrukcyjnych - segmencie, który przewyższa wszystkie pozostałe jeśli idzie o naszą działalność, będzie sygnałem nadchodzącego wzrostu – przyznaje Joseph M. Gingo, prezes A.Schulman.

Czytaj więcej: Ze świata 315