Absolwenci powalczą o Złoty Medal Chemii

Absolwenci powalczą o Złoty Medal Chemii
W warszawskim Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu Złoty Medal Chemii. Konkurs, organizowany od 2011 roku we współpracy z firmą DuPont, ma prestiżowy charakter i zyskał już renomę "studenckiego chemicznego Nobla". Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

– Współczesna nauka, a więc i współczesny świat, wymagają otwartych, błyskotliwych umysłów o interdyscyplinarnych zainteresowaniach - mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN. - Złoty Medal Chemii pokazuje przyszłym naukowcom, że wysiłek i wiedza takich ludzi są i będą w naszym kraju zauważane i doceniane.

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie lub inżynierskie obronione w roku akademickim 2013/14 i obejmujące tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką. Prace można zgłaszać drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej konkursu: www.zlotymedalchemii.pl.

Laureat Złotego Medalu Chemii 2014 otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. zł, a Brązowego – 2,5 tys. zł. Przyznane zostaną także cztery wyróżnienia o wartości 1 tys. zł.

Fundatorem nagród jest firma DuPont, która przyzna także dodatkowe wyróżnienia połączone z nagrodami pieniężnymi. Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu wyróżnienia będą: dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

– Poprzez takie inicjatywy, jak konkurs Złoty Medal Chemii pragniemy zaktywizować najzdolniejszych studentów do podjęcia i kontynuacji działalności naukowej w Polsce - powiedział Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland. - Naszym celem jest również popularyzacja i promocja osiągnięć naukowych, które mogą mieć biznesowe wykorzystanie, dzięki czemu mogą służyć większej liczbie odbiorców.

Wszyscy finaliści konkursu zyskują możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji upływa 17 października. Lista 15 finalistów zostanie ogłoszona 7 listopada. Finaliści zaprezentują następnie swoje prace w siedzibie IChF PAN w dniu 18 listopada. Finał czwartej edycji Złotego Medalu Chemii odbędzie się 1 grudnia w Warszawie.

W ubiegłorocznej, trzeciej edycji konkursu wzięło udział ponad 60 studentów i studentek z całego kraju. Złoty Medal Chemii 2013 trafił do rąk Michała Papaja z Wydziału Fizyki UW za pracę licencjacką dotyczącą wytwarzania kropek kwantowych z pojedynczymi atomami kobaltu. Nanostruktury tego typu, wykonane z półprzewodników półmagnetycznych, są perspektywicznymi materiałami dla spintroniki i informatyki kwantowej.