Adam Leszkiewicz przewodniczącym Rady PIPCh

Adam Leszkiewicz przewodniczącym Rady PIPCh
Rada Izby jest organem nadzorczo-doradczym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jej główne cele to między innymi działalność wspierająca rozwój branży chemicznej, oddziaływająca na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków. Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje interesy gospodarcze i społeczne zrzeszonych członków na szczeblu ogólnokrajowym i unijnym.

Nowy szef Rady od 12 stycznia 2012 roku jest wiceprezesem zarządu i dyrektorem generalnym ZAK S.A. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał za branżowe prywatyzacje, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i nadzór właścicielski.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 362