Alupol produkuje dziewięciowarstwowe folie

Alupol produkuje dziewięciowarstwowe folie
Spółka Alupol Packaging rozpoczęła produkcję dziewięciowarstwowych, wysokobarierowych folii tworzywowych.

Firma otrzymała już w połowie ubiegłego miesiąca pozytywną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie hali produkcyjno - magazynowej zlokalizowanej w Tychach. Ponieważ w hali zostało zainstalowane wcześniej urządzenie do produkcji dziewięciowarstwowych, wysokobarierowych folii tworzywowych, to tym samym mogła ruszyć pełną para produkcja tego asortymentu. Cała inwestycja jest realizowana na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tychach.

Dzięki dokonanej inwestycji Alupol Packaging chce ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne, poprzez zastosowanie zaawansowanych technologicznie opakowań, które zachowując zbliżone parametry barierowe do obecnie stosowanych są od nich jednocześnie lżejsze o 30-50 proc.

Uruchomienie produkcji folii wysokobarierowych z rodziny HBF 9 przyczynia się również do zmniejszenia energochłonności procesu produkcji laminatów, poprzez wyeliminowanie minimum jednej operacji laminacji - zastąpienie laminatów trzy- i czterowarstwowych laminatami dwuwarstwowymi.

Dodatkowo dzięki zastosowaniu wyrafinowanych substratów do wytłaczania warstw zgrzewalnych, możliwe ma być znaczne obniżenie temperatur minimalnych niezbędnych do uzyskania prawidłowego zgrzewu. To zaś przekłada się na redukcję energochłonności w procesie pakowania ich wyrobów w laminaty.

Czytaj więcej: Folia 292