Anna Gietka dyrektorem zarządzającym PIPCh

Anna Gietka dyrektorem zarządzającym PIPCh
1 sierpnia stanowisko dyrektora zarządzającego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego objęła Anna Gietka. Jak poinformowała PIPCh, powyższa zmiana wiąże się z realizacją procesów mających na celu dalsze doskonalenie funkcjonowania Izby, m.in. pod względem organizacyjnym, operacyjnym i reprezentacyjnym, co zdecydowanie podniesie jakość prowadzonych przez nas prac i usprawni realizację celów na poziomie całej organizacji Izby.

Anna Gietka jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz Menedżerskiego Studium Podyplomowego Handlu Emisjami i Zarządzania Energią w Przedsiębiorstwie (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Od 2008 roku związana z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, gdzie zajmowała się problematyką ochrony środowiska, handlu emisjami, efektywnością energetyczną oraz działaniami w ramach Programu Responsible Care.