Aseptyczne pakowanie - fundament bezpiecznej żywności

Aseptyczne pakowanie - fundament bezpiecznej żywności
Według opublikowanego ostatnio raportu dotyczącego aseptycznego pakowania (Aseptic Packaging Market: Global Industry Analysis, Trends, Market Size & Forecasts to 2023), skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) globalnego rynku opakowań aseptycznych wyniesie między 9,5% a 10,0% w okresie od 2017 do 2023 roku. W obliczu tak prężnie rozwijającego się rynku, producenci żywności stoją przed wyzwaniem zapewnienia najnowocześniejszych rozwiązań umożliwiających utrzymanie idealnie higienicznych warunków w procesie produkcji. Rozwiązaniem mogą być innowacyjne metody konserwacji i pakowania aseptycznego, które z pewnością skupią uwagę zwiedzających nadchodzące targi Anuga FoodTec, odbywające się w Kolonii w dniach 20-23 marca 2018 r.

Producenci branży spożywczej dążą do tego, aby ich produkty były dziś jak najbardziej świeże i nieprzetworzone, gdyż takich właśnie produktów oczekują konsumenci.

Ograniczanie stopnia przetworzenia żywności to jeden z dynamicznie rozwijających się światowych trendów, prowadzący do sytuacji, w której wytwórcy w procesie produkcji muszą zachować wyjątkowo wysokie standardy higieny, jeśli chcą zrezygnować ze stosowania środków konserwujących i procesów z wykorzystaniem wysokich temperatur. Minimalne przetwarzanie (Minimal Processing) to kluczowe hasło, towarzyszące zbliżającym się targom branży technologii spożywczych Anuga FoodTec, podczas których zaprezentowane będą nowoczesne metody i urządzenia zapewniające produkcję żywności zgodną z tym hasłem.

Aseptyka - zapewnienie w pełni sterylnego środowiska

Doskonałym przykładem takiej produkcji jest aseptyczne napełnianie w technologii na zimno butelek z tworzyw sztucznych lub kartonów na napoje. Metoda ta, polega na aseptycznym pakowaniu produktu spożywczego w sterylnym, z perspektywy technologii żywności, urządzeniu. Cała produkcja odbywa się w wyjałowionym środowisku, w którym produkt spożywczy i opakowanie są osobno sterylizowane i łączone w warunkach jałowych. Takie sterylne dla żywności otoczenie jest warunkiem koniecznym do pakowania aseptycznego - dotyczy to zwłaszcza produktów wrażliwych, które maja niewielką zdolność ochrony w stosunku do intensywności namnażania się mikroorganizmów. Niestety, podczas decyzji inwestycyjnych, oprócz aspektów technologicznych, ważną rolę odgrywają związane z tym koszty, dlatego powszechne wdrożenie tej technologii przez producentów nie jest łatwym do realizacji rozwiązaniem.

Minimalizacja obszaru krytycznego

W tych częściach urządzeń, które maja bezpośredni kontakt z produktem, należy zapewnić całkowicie sterylne warunki. Aby zwiększyć zarówno bezpieczeństwo pakowania aseptycznego w technologii na zimno, jak i jego opłacalność, producenci maszyn dążą do ograniczenia obszaru kontaktu z produktem i jego uproszczenia. Im bowiem bardziej skomplikowany system napełniania, tym droższe jest utrzymanie trwałej dyspozycyjności aseptycznej.
Proces sterylnego pakowania nie wymusza zastosowania w całym pomieszczeniu charakterystyki środowiska określanego jako czyste (cleanroom). W niektórych przypadkach stosuje się strefę aseptyczną, która utrzymywana jest w warunkach sterylnych dzięki dodatniemu strumieniowi wyporowemu czystego powietrza.Kamil Kamil
*.254.150.84

Wysłany: 2018-01-03 16:35:31

Tylko jak utylizowac opakowania aseptyczne?