Aseptyczne pakowanie - fundament bezpiecznej żywności

Metody wyjaławiania

Wymogiem dla zapewnienia warunków sterylnych jest łatwa do czyszczenia forma i niezawodne oczyszczanie instalacji, aparatury, urządzeń i komponentów oraz ewentualnie odpowiednio dostosowane środowisko procesu, jeśli zostanie ono zaklasyfikowane jako mające kontakt z produktem. Aseptyczność należy utrzymywać podczas trwania całego procesu produkcji. Takie same warunki musza spełniać zarówno opakowania, jak i środki pomocnicze. Oznacza to, że muszą one nadawać się do czyszczenia i wyjaławiania oraz do sterylnego napełniania. W zależności od opakowania, do wyjaławiania urządzeń można użyć różnych metod: sterylizacji poprzez zanurzenie w kąpieli z nadtlenku wodoru lub kwasu nadoctowego. Czasem stosuje się również łączenie obu powyższych metod. Sterylizacja opakowań może także odbywać się na etapie półproduktów. W ostatnim czasie zastosowanie znajduje metoda pulsującego światła białego (pulsed-light), polegająca na skutecznej sterylizacji za pomocą krótkotrwałego (0,3 s) naświetlania o dużej intensywności, działającego na powierzchnie opakowania i pokrywki.

Wśród zapowiedzianych wystawców Anuga FoodTec 2018 zarysowuje się wyraźny trend: ze strony producentów produktów spożywczych i napojów istnieje duże zapotrzebowanie na metody sterylizacji w technologii na zimno.

W ostatnim czasie temat ten zaczyna dotyczyć również owoców i warzyw, które do tej pory można było pakować wyłącznie w technologii na gorąco - tak jak wciąż ma to miejsce w procesie pakowania mleka.

Technologie pakowania oraz inne nowoczesne rozwiązania i innowacyjne produkty, jak choćby aseptyczne linie produkcyjne czy gotowe systemy pakowania, będą szeroko prezentowane w trakcie targów Anuga FoodTec, podczas specjalnie aranżowanych dla zwiedzających wycieczek z przewodnikiem po najnowszych technologicznych rozwiązaniach branży spożywczej oferowanych przez wystawców z całego świata.

Wszystkie informacje oraz aktualizacje dotyczące programu wydarzeń i kongresu są dostępne na stronie internetowej Anuga FoodTec www.anugafoodtec.com

Źródło: Primum PRKamil Kamil
*.254.150.84

Wysłany: 2018-01-03 16:35:31

Tylko jak utylizowac opakowania aseptyczne?