Asfalt modyfikowany gumą w Małopolsce

Asfalt modyfikowany gumą w Małopolsce
W okolicach małopolskiego Gdowa zakończono budowę jednego z odcinków obwodnicy, przy budowie której wykorzystano asfalt z dodatkiem gumy Modbit CR wyprodukowany przez spółkę Lotos Asfalt. Zastosowanie owego asfaltu ma zapewnić redukcję hałasu o około jedną trzecią w porównaniu do standardowych nawierzchni jednowarstwowych.

– Ze względu na ciągle rosnący ruch zaczynamy dostrzegać, jak dużym problemem jest hałas wywoływany przez auta – mówi Andrzej Wyszyński, prezes firmy realizującej kontrakt. – Kwestia ta dotyczy nie tylko wielkich miast, ale dotyka przede wszystkim mieszkańców stref przyległych do dróg o dużym natężeniu. Opracowane przez Lotos Asfalt lepiszcze jest idealne do budowy nawierzchni minimalizujących hałas komunikacyjny.

Jak podkreśla producent, asfalt Modbit CR jest asfaltem ekologicznym, bo przy jego produkcji wykorzystuje się m.in. gumę pochodzącą z recyklingu opon.

– Modbit CR, zastosowany na naszym kontrakcie, jest termostabilnym asfaltem modyfikowanym z dodatkiem gumy, charakteryzującym się podwyższoną odpornością na starzenie i rozszerzonym zakresem lepko-sprężystym - mówi Wyszyński. - Opracowując technologię połączenia destruktu gumowego z lepiszczem asfaltowym i tradycyjnym modyfikatorem, spółka Lotos Asfalt, uzyskała innowacyjny wyrób o podwyższonych właściwościach użytkowych, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu wykorzystania gumy z recyklingu jako modyfikatora asfaltu.

Ponadto Modbit CR posiada właściwości przeciwpoślizgowe, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko to dzięki specjalnej, otwartej strukturze, która odprowadza nadmiar wody i zwiększa komfort jazdy podczas jesiennych i zimowych dni.

Gdańska spółka Lotos Asfalt w czerwcu 2004 roku przejęła pracowników i aktywa asfaltowe rafinerii w Jaśle, a w lipcu 2005 r. kupiła wydział asfaltowy dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Dziś spółka dysponuje trzema ośrodkami produkcyjnymi. Do klientów w Polsce i zagranicą trafiają produkowane w nich asfalty drogowe klasyczne i modyfikowane, a także emulsje oraz specyfiki asfaltowe. Sprzedaż Lotos Asfalt skierowana jest w ok. 70 proc. do klientów krajowych a w ok. 30 proc. do klientów zagranicznych.