Automatyczne projektowanie wkładek formujących w oprogramowaniu VISI

Automatyczne projektowanie wkładek formujących w oprogramowaniu VISI
Program VISI, opracowany przez brytyjską firmę Vero Software, pozwala na automatyczne zaprojektowanie wkładek formujących części wtryskowej i wypychaczowej formy wtryskowej.

Posiadając model detalu, projektowanie rozpoczyna się od wygenerowania jego linii podziału za pomocą polecenia Linia podziału. Ważną kwestią na tym etapie jest wybranie kierunku formowania (otwierania formy).

Kiedy kierunek jest już wskazany, wygenerowana zostanie linia podziału. Jest ona w pełni edytowalna - jej poszczególne odcinki mogą zostać usunięte, a inne krawędzie ścian modelu mogą być do niej dodane. Istnieje możliwość wizualizacji rozsunięcia powierzchni części matrycowej i stemplowej podzielonych linią podziału. Jest to istotne z punktu widzenia przynależności poszczególnych ścian składowych modelu do jednego z wygenerowanych zestawów.

Używając zaawansowanych funkcjonalności modelowania powierzchniowego należy zdefiniować elementy składowe powierzchni podziału. Można tu użyć komend: Zaokrąglenie krzywą, Powierzchnia samotworząca (automatyczna), Powierzchnia prostokreślna, Wyodrębnienie ściany jako powierzchni, Wydłużenie powierzchni czy Tworzenie powierzchni przyciętej. Otrzymane powierzchnie zostaną zaimportowane do polecenia Dynamiczna powierzchnia podziału.

Okno dialogowe polecenia zawiera opcję Tworzenie formy, dla której istotne jest określenie parametru Grubość formy. Parametr ten definiuje trzeci wymiar wkładek formujących. Należy jeszcze w tym przypadku zaślepić otwory modelu, np. przy użyciu opcji Wypełnianie otworów. Zatwierdzając polecenie zostaną wygenerowane wkładki formujące o założonych parametrach wymiarowych.

Proces projektowania wkładek formujących można obejrzeć w materiale wideo polskiego dystrybutora oprogramowania.

VISIVISIVISIVISIbrak
 

Autoryzowany dystrybutor: Visi, Edgecam, Radan, Alphacam

Polska