BASF otwiera nowe centrum aplikacji dodatków do TS

BASF otwiera nowe centrum… Koncern BASF poinformował o otwarciu w szwajcarskim Kaisten nowego centrum aplikacji dodatków do tworzyw sztucznych dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).

Na wyposażeniu centrum, zlokalizowanego w istniejącym zakładzie produkcyjnym BASF, znajdują się najnowocześniejsze linie do wytłaczania mieszanek, folii stretch i taśm, a także jednostka do formowania wtryskowego zdolna do symulacji produkcji i technologii przetwarzania polimerów. Zakład łączy inteligentną automatyzację procesów z wiedzą fachową, których celem jest podniesienie jakości produkowanych tworzyw sztucznych.

Nowe centrum aplikacji będzie służyć jako regionalna baza wsparcia technicznego dla klientów w przemyśle przetwórczym, będzie tez stanowić globalne centrum kompetencji dla przemysłu motoryzacyjnego i foliowego. Nowoczesny zakład wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, który precyzyjnie symuluje komercyjne procesy produkcyjne, zaś laboratorium badawcze może fachowo ocenić stabilizację procesów technologicznych, czy też efekty działania dodatków uszlachetniających.

- Umieszczenie istniejących jednostek innowacyjnych i laboratoriów badawczych w jednym, przeznaczonym do tego celu obiekcie skróci cykle rozwojowe produktów. Wspierani przez najnowsze technologie cyfrowe, będziemy wzmacniać możliwości rozwoju, tak aby nie tylko zaspokoić potrzeby klientów, ale również napędzać innowacje, które zaspokoją przyszłe potrzeby rynku - powiedział Alberto Giovanzana, dyrektor jednostki BASF Plastic Additives w regionie EMEA.

Istniejący zakład BASF w Kaisten jest dobrze znany z produkcji dodatków do tworzyw sztucznych, takich jak np. przeciwutleniacze. Na jego terenie znajduje się już laboratorium projektowe do formowania dodatków, a dzięki nowej inwestycji stał się obecnie europejskim centrum kompetencyjnym ds. dodatków do tworzyw sztucznych obok istniejących regionalnych centrów technicznych w Pontecchio Marconi (Włochy) i Ludwigshafen (Niemcy).

Oddział BASF Plastic Additives posiada obecnie 5 laboratoriów na całym świecie: globalne centrum kompetencji w Kaisten oraz regionalne centra techniczne w Pontecchio Marconi, Ludwigshafen, Szanghaju i Tarrytown w USA.

BASF Kaisten

Alberto Giovanzana, szef BASF Plastic Additives EMEA (3 od lewej) z ekspertami technicznymi w nowym centrum

JL
Źródło: BASF

Czytaj więcej:
Badania 239