BASF pokazał plastyfikatory Hexamoll i Palatinol

BASF pokazał plastyfikatory Hexamoll i Palatinol
Dwa typy nowoczesnych plastyfikatorów przeznaczonych dla przemysłu pokazała niedawno w Warszawie podczas konferencji "Rynek Innowacji" firma BASF.

Plastyfikatory, czyli substancje dodawane to tworzyw sztucznych głównie PVC,
w celu łatwiejszego ich kształtowania i obrabiania, to substancje niezbędne w wielu dziedzinach m.in. budownictwie, branży medycznej, spożywczej i motoryzacyjnej. W ubiegłym tygodniu w Warszawie w trakcie największego tegorocznego wydarzenia organizowanego przez BASF, ta największa chemiczna firma na świecie pokazała dwa typy swoich nowoczesnych plastyfikatorów. Chodzi o Hexamoll DINCH oraz Palatinol 10.

Pierwszy z produktów, czyli Hexamoll DINCH, cechuje się znakomitymi właściwościami toksykologicznymi. Ma to duże znaczenie np. dla zabawek, produktów mających styczność z jedzeniem, czy też wykorzystywanych w placówkach medycznych. We wszystkich tych zastosowaniach jednym z najważniejszych wymogów jest bowiem bezpieczeństwo. I właśnie Hexamoll DINCH dostarcza tych wartości. Ze względu właśnie na swoje właściwości toksykologiczne jest wykorzystywany w produkcji produktów dla dzieci oraz wyrobów mających styczność z żywnością, czyli opakowań, folii samoprzylepnych, uszczelek w pokrywkach i kapslach, rurek w urządzeniach przetwarzających żywność, korków do wina.

BASF pokazał plastyfikatory Hexamoll i Palatinol

Warto tez wiedzieć, że Hexamoll DINCH jest wpisany do załącznika Dyrektywy UE 2002/72 EC, zezwalającej na jego zastosowanie w wyrobach mających styczność z żywnością. Licencja ta została wydana bez postawienia żadnego określonego limitu migracji, tak jak to bywało w przypadku niektórych innych plastyfikatorów.

Jedynym obowiązującym globalnym limitem wobec Hexamoll DINCH jest wartość progowa 60 mg na kilogram żywności, co w praktyce jest właściwie nieosiągalne przy prawidłowym użyciu z powodu niezwykle niskiej migracji i rozpuszczalności tego związku w wodzie, kwasie octowym i etanolu. Jednocześnie omawiany plastyfikator spełnia wymogi europejskich przepisów dotyczących substancji chemicznych (REACH).

Hexamoll DINCH ma też inną zaletę. Przejście na jego stosowanie wymaga bowiem jedynie nieznacznego dostosowania dotąd używanych receptur i parametrów przetwórczych.

Zupełnie innym wymaganiom muszą natomiast sprostać plastyfikatory dla branży budowlanej. Odporność na wietrzenie i zwiększona odporność na degradację pod wpływem działania wysokich temperatur sprawia, że plastyfikator Palatinol 10 staje się alternatywą dla innych tego typu dodatków. I także ten drugi plastyfikator szerzej zaprezentował BASF podczas swego ubiegłotygodniowego spotkania.

Palatinol 10-P to szeroko stosowany ftalan di-2-propyloheptylowy (DPHP), który z powodu swojej odporności na wietrzenie coraz chętniej jest stosowany np. jako podstawowy plastyfikator pokryć dachowych. Zastosowanie znajduje także w produkcji kabli oraz w motoryzacji. Dodać należy, że w tej chwili Palatinol 10-P jest najważniejszym strategicznie plastyfikatorem na rynku amerykańskim. Wzbudza rosnące zainteresowanie jako alternatywa DEHP
(ftalanu di-2-etyloheksylowego) i DINP (ftalanu diizoheptylowego).

Podczas Rynku Innowacji przedstawiciele firmy poinformowali też, że z uwagi na wysoki popyt na ten produkt, który cechuje się niewielką lotnością i dużą szybkością przerobu, BASF zwiększył niedawno moce produkcyjne o 125 tys. ton rocznie, uruchamiając w Stanach Zjednoczonych.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska