Besspol pierwszą w Polsce firmą dystrybucyjną z certyfikatem ISCC Plus

Besspol pierwszą w Polsce…

Producent lodów Magnum ogłosił właśnie (jako pierwsza marka lodów na świecie) wprowadzenie do obrotu pojemników wykonanych z tworzywa opartego na certyfikowanych surowcach cyrkularnych. Opracowano bowiem nowy materiał polimerowy do pakowania mrożonej żywności, wykorzystując jako surowiec postkonsumenckie odpady różnych gatunków tworzyw sztucznych. Materiały te są poddawane recyklingowi chemicznemu, a następnie użyte ponownie do produkcji pojemników, które także nadają się do recyklingu. Do końca 2020 roku Magnum zużyje około 160 ton certyfikowanych tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Obieg zamknięty w przemyśle tworzyw sztucznych spowoduje zbieranie, recykling i ponowne wykorzystywanie postkonsumenckich odpadów z ''plastiku'' do wytwarzania nowych, pełnowartościowych produktów. To proces wymagający całkowitej transformacji w łańcuchu wartości. Aby ta wizja faktycznie zadziałała, konsumenci, detaliści, przetwórcy, konstruktorzy i producenci muszą pracować razem. W przeciwnym razie, nie odzyskamy cennych materiałów ze strumienia odpadów i nie przetworzymy ich ponownie.

Bezpieczeństwo i wiarygodność całego łańcucha dostaw w zakresie cyrkularnych polimerów oferowanych przez Besspol jest potwierdzone certyfikatem ISCC Plus, którego operatorem jest jeden z wiodących systemów certyfikacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju bioenergii. Popyt na polimery cyrkularne ze strony firm poszukujących rozwiązań opłacalnych ekonomicznie i środowiskowo zauważalnie rośnie.

Besspol mocno wspiera tę inicjatywę - dzięki pierwszemu w Polsce certyfikatowi ISCC Plus przyznanemu firmie dystrybucyjnej, możemy już dostarczać Państwu cyrkularne polimery z portfolio SABIC.

W ramach zobowiązania do wprowadzenia obiegu zamkniętego tworzyw powstają nowe sojusze o globalnym zasięgu, takie jak World Plastics Council (Światowa Rada ds. Tworzyw Sztucznych), Alliance to End Plastic Waste (Sojusz na rzecz Wyeliminowania Odpadów Plastikowych), czy też The Ocean Clean-Up (Sprzątanie Oceanu). Każda z tych inicjatyw ma na celu zapobieganie przedostawaniu się odpadów z tworzyw sztucznych do środowiska wodnego i ekosystemów lub ich usuwanie.

Dzięki ofercie certyfikowanych polimerów cyrkularnych SABIC dostępnych w Besspolu, kolejne przedsiębiorstwa mogą mieć udział w transformacji liniowej gospodarki surowcowej w cyrkularną.


Granulaty termoplastyczne tworzyw sztucznych
 

Granulaty termoplastyczne tworzyw sztucznych, PP, PE, PS, PA, stabilizatory UV, uniepalniacze, antyfogi, antyblokingi, antystatyki, środki czyszczące, środki osuszające. Doradztwo w zakresie doboru materiału, barwienie granulatu, modyfikacja tworzyw.

Polska, 86-031 Osielsko, Sokola 10