Bezpieczne opakowanie Michael Huber Polska oraz Karton – Pak

Bezpieczne opakowanie Michael Huber Polska oraz Karton – Pak
Firmy Michael Huber Polska oraz Karton – Pak rozpoczynają współprace nad nowym projektem opakowaniowym. Nazwa realizowanego zadania to „Bezpieczne opakowanie”.

Celem projektu jest wdrożenie nowych rozwiązań mających wprowadzić innowacyjne bezpieczne opakowania tekturowe, w tym przeznaczone do automatycznego pakowania produktów żywnościowych. W myśl tego założenia „bezpieczne opakowanie” to przede wszystkim karton, który będzie używany w procesie produkcji nowej grupy produktowej i będzie spełniał restrykcyjne normy oraz był w pełni biodegradowalny, a także farby, które charakteryzują się niską migracją w podłoże drukowe (karton), redukują powstawanie heksanalu, służą do bezpośredniego kontaktu z żywnością, a przy ich stosowaniu nie ma potrzeby używania dodatkowych barier funkcjonalnych.

Projekt zakłada też wykorzystanie lakierów, które pozwalają na swobodne wysychanie farb poprzez absorbcję nie zmieniając jednocześnie poziomu zabezpieczenia jakości druku i połysku.

- Bezpieczne opakowania będą charakteryzować się unikalnymi właściwościami, odczuwalnymi przez ostatecznych odbiorców. Dzięki naszym działaniom finalny odbiorca będzie mógł przechowywać artykuły spożywcze nie narażając ich na przenikanie szkodliwych związków. Bezpieczne opakowania charakteryzować się będą neutralnością sensoryczną; niską migracją substancji: mutagennych, reprotoksycznych i kancerogennych (CMR) zawartych w farbach i innych komponentach. Dla konsumenta oznaczać to będzie brak zmian zapachu, smaku, struktury i wyglądu zapakowanego w nasze opakowanie produktu.

Czytaj więcej: Opakowania 1103