Bezpłatne webinarium dla kadry zarządzającej

Bezpłatne webinarium dla kadry zarządzającej
Godzinne webinarium "Strategia vs operacje - zaawansowany proces budżetowania w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych", organizowane przez firmy Bonair S.A. i decyzje-IT.pl, poświęcone będzie kwestiom związanym z przygotowywaniem budżetów oraz ich aktywną analizą. Główne pojawiające się w tu problemy to zaangażowanie zasobów ludzkich w opracowanie planu budżetu, optymalizacja czasu w procesie budżetowania oraz efektywność pracy.

Spotkanie on-line będzie w sposób szczególny poświęcone następującym kwestiom:
 • Jak Microsoft Dynamics AX2012 wspiera możliwość zamodelowania w aplikacji skomplikowanej struktury budżetów
 • Jak Microsoft Dynamics AX2012 wspiera możliwość zarządzania procesem budżetowania włączając w to wielowymiarowe analizy oraz wielowariantowe scenariusze "what-if"
 • Jak wykorzystać dobrze znane narzędzia pracy - pakiet Microsoft Office - do wsparcia zaawansowanego procesu budżetowania
 • Jak Microsoft Dynamics AX 2012 pomaga firmom zwiększyć wydajność i produktywność użytkownika
 • Jak Microsoft Dynamics AX 2012 pomaga firmom zbudować system kontroli budżetu, który umożliwia kontrolę on-line nad rzeczywistymi kosztami i automatyczną weryfikację dostępnych środków budżetowych
 • W jaki sposób Microsoft Dynamics AX 2012 zapewnia elastyczną analizę danych i niestandardowe raporty finansowe z wykorzystaniem danych budżetowych
 • Jak wykorzystywany jest element integracji z modułem zasobów ludzkich
 • Jak przygotowanie danych budżetowych w oparciu o hierarchię organizacyjną wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do danych oraz ograniczenie użytkownikom dostępu do planów budżetu wg. ośrodków odpowiedzialności
 • Jak konfigurowalne, graficzne modele przepływu pracy automatyzują zatwierdzanie i statusowanie zadań w trakcie realizacji procesu budżetowania
 • Jak Microsoft Dynamics AX 2012 zapewnia bezpieczeństwo danych budżetowych, które użytkownicy końcowi mogą wyszukiwać i odświeżać w programie Microsoft Word i Microsoft Excel
 • Jak Microsoft Dynamics AX 2012 wspiera zdolność do aktualizacji danych planu budżetowego za pomocą programu Microsoft Excel.
Spotkanie poprowadzi Piotr Towarek z firmy Bonair S.A, ekspert z bogatymi doświadczeniami w procesach sprzedaży i realizacji usług consultingowych związanych z projektowaniem, produkcją i wdrażaniem systemów IT w biznesie. W sferze consultingu biznesowego specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachunkowością finansową i menadżerską, controllingiem i budżetowaniem, optymalizacją operacyjną procesów logistycznych i produkcyjnych.

Spotkanie jest adresowane zwłaszcza do kadry zarządzającej firm. Odbędzie się w dwóch terminach: 19.04 o godz. 10.00 oraz 24.05 o godz. 10.00. W obu przypadkach webinarium potrwa godzinę, a po jego zakończeniu jeszcze przez pół godziny będzie można zadawać pytania prowadzącym. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc - ograniczona. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej organizatora.
Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże