Bioerg w drodze po unijne miliony

Bioerg w drodze po unijne miliony
Na ponad 14,5 miliona złotych opiewa wniosek o dofinansowanie, jaki złożyła w poniedziałek spółka BIOERG w ramach unijnego programu LIFE+ do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowany termin realizacji projektu to lata 2012-2016. Wkład własny spółki Bioerg to jedynie 5% wnioskowanej kwoty.

- Edukacja i jeszcze raz edukacja. To dziś najważniejsze narzędzie budowania w społeczeństwie przekonania o tym, że warto segregować odpady, warto wybierać opakowania i materiały biodegradowalne i kompostowalne, wreszcie –, że naprawdę zbiorowym wysiłkiem można przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego – podkreśla Maciej Błasiak, prezes zarządu spółki Bioerg SA.

Bioerg chce w latach 2012 – 2016 prowadzić Kampanię Informacyjną Na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku i Zrównoważonego Zarządzania Odpadami Plastikowymi.

Trochę o samym programie
Podstawą dla utworzenia instrumentu LIFE było przyjęcie w 1986 roku Jednolitego Aktu Europejskiego. Wraz z V Programem Działań na Rzecz Środowiska (1993), akty te przyczyniły się do zreformowania europejskiego systemu ochrony przyrody, a sam program LIFE stał się jedynym mechanizmem finansowym Unii Europejskiej, w całości dedykowanym ochronie środowiska naturalnego.

Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:
  • PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
  • POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
  • INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską, natomiast przyjmowanie wniosków odbywa się za pośrednictwem właściwych organów krajowych.

Całkowity budżet przedsięwzięcia, zaproponowanego przez Bioerg SA to 14.526.174 PLN (3.655.487 EUR). Wnioskowane dofinansowanie z NFOŚiGW to 6.536.778 PLN (1.644.969 EUR), co stanowi 45% kosztów kwalifikowanych. Wnioskowane dofinansowanie z Komisji Europejskiej to 7.263.085 PLN (1.827.743 EUR), co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Dotacja wypłacana będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umów między beneficjentem a Komisją Europejską. Sposób wypłacania dotacji jest następujący:
  • 40% - pierwsza wypłata, następuje przed rozpoczęciem projektu
  • 40% - druga wypłata, w trakcie realizacji projektu
  • 20% - trzecia wypłata, po zakończeniu realizacji projektu i przedstawieniu raportu końcowego.

Czytaj więcej: Finanse 67

brak
 

Producent opakowań biodegradowalnych, torby reklamowe, worki na odpady

Polska