Biogedradowalność ważnym trendem w branży tworzyw


Co robić by odwrócić tę sytuację?

Zdaniem wielu fachowców najlepszym rozwiązaniem problemu śmieci składowanych na wysypiskach wydaje się być ich pakowanie w worki, które rozpadając się, uwalniają swoją zawartość. W tej chwili na rynku obecne są dwa rodzaje folii, które spełniają ten warunek. Są to folie biodegradowalne i degradowalne.

Warto przypomnieć, że tworzywo sztuczne jest wtedy biodegradowalne, gdy degradacja, czyli rozkład folii, następuje w wyniku działania mikroorganizmów znajdujących się w środowisku naturalnym, takich jak glony, bakterie i grzyby. Biodegradowalność to właściwość materiału pozwalająca mikroorganizmom na wykorzystanie tego materiału jako źródła węgla oraz na ostateczny rozkład na dwutlenek węgla, biomasę i wodę i to bez znaczącej emisji metanu.

Jeśli chodzi o folie biodegradowalne, to są one wykonane w całości lub częściowo ze skrobi kukurydzianej lub ziemniaczanej. Zaczynają się rozsypywać uwalniając tym samym swoją zawartość już po kilku tygodniach składowania ich na wysypisku.

Do ich wad zaliczyć należy natomiast fakt, że ze skrobi ziemniaczanej nie można wykonać folii o wystarczającej wytrzymałości. W tym celu należy ją wzmocnić dodatkiem ok. 50 proc. zwykłego polietylenu.

Z kolei folie ze skrobi kukurydzianej rozkładając się wydzielają metan. Folie biodegradowalne nawet z dodatkiem polietylenu mają niską wytrzymałość mechaniczną i nie nadają się do recyklingu.

Analizując z kolei folie degradowalne należy zauważyć, że są one wykonane z polietylenu z niewielkim dodatkiem specjalnego detergenta (1-1,5 proc.) . Pod wpływem warunków zewnętrznych i w obecności powietrza po około dwóch latach rozpoczyna się w nich proces rozpadu. Tempo rozpadu folii zależy od temperatury i ilości światła. Wytrzymałość mechaniczna folii degradowalnej jest taka sama jak w przypadku zwykłej folii polietylenowej.

Dodatek wspomnianego detergentu prowadzi do puszczania wiązań węglowych w cząsteczkach polietylenu. Skutkuje to zmniejszaniem wytrzymałości folii, a następnie do jej całkowitego rozpadu. Aby rozpoczął się proces degradacji tworzyw nie potrzeba środowiska, które jest biologicznie czynne. W tej chwili na rynku dostępnych jest kilka dodatków powodujących degradację folii polietylenowych.

Czytaj więcej: Folia 293 Biodegradacja 42