Biotworzywa nie konkurują z żywnością?

Biotworzywa nie konkurują z żywnością?
Z raportu opublikowanego przez stowarzyszenie European Bioplastics wynika, że powierzchnia wymagana do wzrostu upraw potrzebnych do zaspokojenia dzisiejszego zapotrzebowania na biotworzywa stanowi mniej niż 0,006 proc. światowych zasobów ziemi rolniczej, który wynosi 5 mld hektarów. Do takich wniosków prowadzi analiza statystyk FAO oraz obliczenia prowadzone przez Instytut Biotworzyw i Biokompozytów (IfBB) Uniwersytetu w Hanowerze.

Raport jest odpowiedzią na kontrowersje dotyczące wykorzystywania upraw do celów niekonsumpcyjnych w obliczu rosnącego zapotrzebowania na żywność i głód panujący w wielu krajach świata.

Około 37 proc. (tj. 5 mld ha) z 13,4 mld hektarów powierzchni lądów jest obecnie wykorzystywana przez rolnictwo. Z tego aż 70 proc. to pastwiska (3,5 mld ha), pozostała część to ziemie uprawne (1,4 mld ha). Zdecydowana większość obszarów zaliczanych do drugiej grupy służy do uprawy roślin na pokarm dla ludzi i zwierząt (27 proc. ogólnego areału ziem rolniczych, tj. 1,29 mld ha). Pozostała część uprawianych roślin jest wykorzystywana do produkcji różnego rodzaju materiałów (2 proc. ogólnego areału, tj. 100 mln ha; w tym zbiorze są także biotworzywa) oraz paliw (1 proc., tj. 55 mln ha).

Dane European Bioplastics wskazują, że produkcja biotworzyw osiągnęła w 2011 roku poziom 1,2 mln ton, co przekłada się na mniej więcej 300 tys. hektarów ziemi potrzebnej do wzrostu upraw. W odniesieniu do światowego areału ziem wykorzystywanych przez rolnictwo, uprawy przeznaczone do produkcji biotworzyw stanowią zaledwie 0,006 proc.

Według szacunków, w 2016 roku wielkość ta zwiększy się do 1,1 mln ha i będzie stanowić 0,022 proc. światowego areału rolniczego. Zdaniem European Bioplastics wzrost efektywności technologii rolniczej i gospodarowania zasobami pozwoli na zachowanie właściwych proporcji między zużytkowaniem ziemi na potrzeby rolnictwa i wytwarzania innowacyjnych biotworzyw.

Światowe wykorzystanie ziem rolnych (łącznie 5 mld ha)


Światowe wykorzystanie ziem rolnych (łącznie 5 mld ha)


Czytaj więcej: Biotworzywa 87 Analiza 233Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże