Biotworzywa robią różnicę

Biotworzywa robią różnicę…

Podczas 12-tej europejskiej konferencji poświęconej biotworzywom „European Bioplastics Conference 2017”, która odbyła się w Berlinie w dniach 28-29 listopada 2017 r., pokazano w jaki sposób przyczyniają się one do rozwoju innowacji na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, efektywnego gospodarowania zasobami i funkcjonalności.

- Europa jest światowym liderem w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych biopolimerów. Tegoroczna konferencja po raz kolejny jest świadkiem wielu osiągnięć technologicznych i znakomitego postępu w przemyśle tworzyw sztucznych, z większą niż kiedykolwiek wcześniej ilością inwestycji w innowacje i rozwój. Wielu pionierów w branży zwiększa swoje obecne zdolności produkcyjne. Odpowiadają one na rosnący popyt na innowacyjne i zrównoważone biopolimery zarówno ze strony marek, jak i konsumentów. Jednocześnie zaangażowanie Komisji Europejskiej na rzecz przejścia do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz silniejsze wsparcie polityczne dla biogospodarki ogółem są kluczowymi sygnałami i jeszcze bardziej przyspieszają tempo wzrostu przemysłu bioplastików w Europie - powiedział, w swoim przemówieniu inauguracyjnym, Francois de Bie, przewodniczący European Bioplastics (EUBP).

European Bioplastics Conference 2017 przyciągnęła ponad 330 przedstawicieli kadry kierowniczej z branży tworzyw sztucznych, świata polityki, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych, dzięki czemu stała się platformą biznesową i sieciową przemysłu biotworzywowego w Europie i poza jej granicami.

Przedstawiciele globalnych koncernów, takich jak PepsiCo, Danone, Nestlé Waters oraz Marks and Spencer, zaprezentowali swoje inicjatywy zmierzające do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne oraz rolę tworzyw sztucznych w osiąganiu tych celów. Sandeep Kulkarni z PepsiCo podkreślił zobowiązanie firmy do zwiększenia wykorzystania materiałów pochodzenia biologicznego zapewniając przy tym, iż do 2025 roku 100% opakowań używanych przez ten koncern będzie nadawało się do recyklingu lub kompostowania.

Przedstawiciele Danone i Nestlé Waters mówili o swoich połączonych wysiłkach na rzecz wprowadzenia do 2020 r. butelek z bio-PET. Firmy te, wraz z Origin Materials, start-upem z Kalifornii, już od pewnego czasu pracują nad stworzeniem plastikowej butelki PET wykonanej w 100% ze odnawialnych surowców.

Producent zabawek BioBUDDi zaprezentował nową linię klocków wykonanych z z bio-PE, nie róźniące się właściwościami od konwencjonalnych klocków wykonanych z ABS.

Oczekiwanym wydarzeniem była prezentacja raportu o rynku biotworzyw w 2017 roku, którą przedstawiła Katrin Schwede, Dyrektor Komunikacji EUBP.

- Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych pięciu lat światowe zdolności produkcyjne tworzyw sztucznych wzrosną o 20 procent - powiedziała Schwede. Więcej o raporcie TUTAJ.

Wzrost ten potwierdzili producenci w trakcie dyskusji dotyczącej planowanych inwestycji ioraz możliwości zwiększenia produkcji. Podczas konferencji zaprezentowano również jedno z największych osiągnięć w zakresie innowacyjnych materiałów biotworzywowych minionego roku - rozpuszczalny w wodzie, biodegradowalny termoplastyczny granulat pochodzący z białek mleka firmy Lactips.

Podczas sesji poświęconej recyklingowi mechanicznemu potwierdzono, że biopolimery nie mają negatywnego wpływu na istniejące strumienie odpadów. W kontekście trwającego obecnie przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego odpadów paneliści zgodzili się, że zwiększenie inwestycji w infrastrukturę segregacji odpadów ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości i ilości recyklingu w Europie. Jednocześnie konieczne są wzmożone wysiłki na rzecz harmonizacji norm, certyfikacji i oznakowania biotworzyw, tak aby w przejrzysty sposób informować o korzyściach płynących z zastosowania tych materiałów.

Przy okazji European Bioplastics Conference 2017, niemiecka jednostka certyfikująca DIN CERTCO oraz EUBP wspólnie świętowały 20 lat istnienia znaku Seedling, etykiety określającej kompostowalność przemysłową produktów zgodnie ze zharmonizowaną normą EN 13432.

Podczas konferencji MAIP, włoski producent tworzyw sztucznych, otrzymał nagrodę Global Bioplastics Award, przyznawaną przez BIOPLASTICS MAGAZINE, za opracowanie biotworzywa "I am NATURE", opartego na specjalnej mieszance na bazie PHBH, a przeznaczonego do zastosowań wysokotemperaturowych, takich jak np. nowo zaprojektowana seria ramek do wyłączników oświetlenia firmy ABB.

JL
na podst. EUBP


Czytaj więcej:
Relacja 167