Perspektywy rynku biotworzyw - wzrost o 20% w ciagu pięciu lat

Perspektywy rynku biotworzyw…
Wyniki corocznej analizy danych rynkowych opublikowane przez stowarzyszenie European Bioplastics zostały zaprezentowane w dniu wczorajszym podczas 12-tej Europejskiej Konferencji Biopolimerów w Berlinie. Potwierdzają one stabilny wzrost światowego przemysłu biopolimerów. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat światowy rynek biotworzyw wzrośnie o 20%.

- Przejście na Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym, silniejsze wsparcie polityczne dla biogospodarki oraz większa świadomość konsumentów w zakresie produktów i opakowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, są motorem ekspansji – powiedział mówi Francois de Bie, przewodniczący European Bioplastics.

Przewiduje się, że światowe moce produkcyjne w zakresie produkcji biotworzyw wzrosną z około 2,05 mln ton w 2017 r. do około 2,44 mln ton w 2022 r. Innowacyjne biopolimery, takie jak PLA i PHA są głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost w dziedzinie biopochodnych, biodegradowalnych tworzyw sztucznych.

Polihydroksyalkaniany (PHA) to ważna rodzina polimerów, która od dłuższego czasu jest w fazie rozwoju i obecnie wchodzi na rynek na skalę handlową, a zdolności produkcyjne tego tworzywa mogą wzrosnąć trzykrotnie ciągu najbliższych pięciu lat. Poliestry te, Wytwarzane przez bakterie w procesie fermentacji cukrów lub lipidów, ulegają biodegradacji i charakteryzują się szerokim wachlarzem właściwości fizycznych i mechanicznych w zależności od ich składu chemicznego.

Przewiduje się również wzrost mocy produkcyjnych w zakresie wytwarzania PLA o 50 procent w porównaniu do roku 2017. PLA jest wszechstronnym materiałem o doskonałych właściwościach barierowych i jest doskonałym zamiennikiem PS , PP i ABS w wielu zastosowaniach.

Opakowania pozostają największym obszarem zastosowań biopolimerów i stanowią prawie 60 procent (1,2 mln ton) całego rynku biotworzyw w 2017 roku. Prezentowane dane pokazują również, że materiały z tworzyw sztucznych są już wykorzystywane w wielu innych sektorach, w tym w przemyśle włókienniczym, spożywczym, motoryzacyjnym i transportowym oraz w rolnictwie i ogrodnictwie.

Global production of bioplastics