Perspektywy rynku biotworzyw - wzrost o 20% w ciagu pięciu lat

Europa jest głównym ośrodkiem całego przemysłu biotworzyw; zajmuje najwyższą pozycję w dziedzinie badań i rozwoju oraz jest największym rynkiem na świecie. Natomiast biorąc pod uwagę rozwój regionalnych zdolności produkcyjnych, Azja pozostaje głównym ośrodkiem produkcyjnym, gdzie produkuje się obecnie ponad 50 procent biotworzyw. Większość planowanych instalacji do produkcji biotworzyw będzie umiejscowiona w krajach azjatyckich, co powoduje iż do roku 2022 w Azji będzie produkowane ponad 3/4 globalnej ilości tworzyw pochodzenia organicznego.

Obecnie jedna piąta mocy produkcyjnych znajduje się w Europie. Przewiduje się, że do 2022 r. udział ten wzrośnie do 25 %, przy czym przejście na model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, zdecydowanie przyspieszy tempo wzrostu i rozwoju przemysłu biotworzyw w Europie.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przemysł tworzyw sztucznych stał się rozwojowym, innowacyjnym sektorem - mówi de Bie. Coraz więcej światowych koncernów przechodzi z materiałów opartych na paliwach kopalnych na biopaliwa lub oferuje swojej ofercie rozwiązania bazujące na tworzywach biodegradowalnych. Jest to odpowiedź na rosnący popyt konsumentów na bardziej zrównoważone produkty oraz ogólną zmianę świadomości dotyczącej wpływu wyborów konsumpcyjnych na środowisko.

Przemysł biotworzyw jest w stanie sprostać rosnącemu popytowi dzięki znaczącym inwestycjom w badania i rozwój wielu innowacyjnych przedsiębiorstw, które koncentrują się na rozwoju produktów opartych na tworzywach biopochodnych.

Global production capacities of bioplastics in 2017 by regionJL
na podst. European Bioplastics