Biznes przyjazny dla klimatu

Nasze własne (oraz te obsługiwane przez podwykonawców) centra serwisowe będą rzeczywiście odgrywały decydującą rolę w realizacji celu na rok 2025, jakim jest zerowa ilość odpadów na składowiskach ze wszystkich lokalizacji CHEP. W ubiegłym roku udało nam się osiągnąć poziom 76% jeżeli chodzi o odpady produktowe nielądujące w składowiskach przy naszych centrach serwisowych. Wśród strategicznych założeń należy również wspomnieć o wykorzystaniu w 100% energii odnawialnej we wszystkich naszych zakładach do 2025 r.

W swojej ofercie CHEP ma także palety z tworzyw sztucznych - w jaki sposób te nośniki wpisują się w zrównoważoną misję firmy?

Tworzywa sztuczne, chociaż należałoby właściwie powiedzieć: wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, nie cieszą się dobrą opinią wśród konsumentów, którzy obawiają się ich degradującego wpływu na środowisko, a szczególnie na życie w morzach i oceanach. Dla CHEP jest to ważny sprawdzian innowacyjności: jak zwiększać udział surowca z odzysku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i użyteczności produktu. Rezultatem tych zabiegów są np. nasze palety wystawowe, które oprócz unikatowej konstrukcji, są w 50% wykonane z plastiku z recyklingu. Dodatkowo posiadają one certyfikat neutralności węglowej, co oznacza że ich ślad węglowy równoważony jest przez odtwarzanie lasów.

Naszym szczególnym osiągnięciem jest natomiast paleta wystawowa Q+ na kółkach, która w 100% powstaje z plastiku postkonsumenckiego. Opracowujemy też metody, które pozwalają nam dokonywać we wspomnianych centrach serwisowych napraw palet plastikowych bez uszczerbku dla ich jakości. Wydaje się, że w dobie poważnego deficytu surowców sięganie po zrównoważony plastik staje się odpowiedzialne.

Czy pomagacie też waszym klientom w działaniach prośrodowiskowych? W jaki sposób to robicie?

Właśnie na tym polega nasz model biznesowy. W CHEP przede wszystkim pomagamy w optymalizacji łańcuchów dostaw. Oznacza to po prostu, że przez same tylko używanie naszych zrównoważonych palet nasi klienci już zmniejszają swój ślad środowiskowy, co możemy zmierzyć za pomocą niezależnej analizy cyklu życia (LCA), która porównuje ślad naszych klientów wynikający z korzystania z palet CHEP z każdą alternatywą jednorazową w danym okresie.
Dzięki temu narzędziu pomiarowemu, nasi klienci mogą poznać swoje roczne oszczędności w zakresie zużycia drewna, odpadów lub emisji CO2. Dla tych, którzy osiągają istotne oszczędności środowiskowe dzięki naszym paletom wielokrotnego użytku, dostarczamy Certyfikaty Zrównoważonego Rozwoju, które są wartością dodaną do celów zrównoważonego rozwoju naszych klientów.

sustainability-clean-3

Ponadto dzięki naszym narzędziom analitycznym oraz doświadczeniu z całego świata planujemy transporty nośników w taki sposób, by były jak najbardziej efektywne i oszczędne. Dla przykładu, lokalizujemy centra serwisowe w miejscach strategicznych znajdujących się niedaleko węzłów komunikacyjnych i dużych miast, łączymy transporty różnych klientów tak, by uniknąć pustych przejazdów oraz zapewnić efektywność kosztową przy jednoczesnym ograniczaniu śladu węglowego.

Które z założeń zrównoważonego rozwoju udało wam się osiągnąć w zeszłym roku i jakie cele planujecie zrealizować w przyszłych latach?

Poprzez nasze działania od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. udało nam się ograniczyć emisję CO2 o 311 ton. Ważnym punktem 2021 r. było dla nas osiągnięcie neutralności węglowej własnej działalności oraz zerowy wskaźnik wylesienia. W ubiegłym roku udało się nam także skoordynować współpracę 295 klientów, co pozwoliło zaoszczędzić 87 mln kilometrów transportu. Z kolei dzięki współpracy z bankami żywności dostarczyliśmy posiłki do 17 mln osób na świecie.

W następnych latach CHEP ma zamiar rozwijać i rozpowszechniać model poolingu palet oraz wspólnych przejazdów poprzez rozszerzanie liczby współpracujących z nami przedsiębiorstw, tak by łańcuchy dostaw stały się jeszcze bardziej wydajne. Planujemy, aby do 2025 r. 40% kadry zarządzającej i menedżerskiej stanowiły kobiety oraz by podwojona została liczba kobiet zatrudnionych w naszych zakładach. Nasze założenia obejmują również wykorzystywanie w 100% energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także o 10 lat szybsze względem założeń Porozumienia Paryskiego wdrożenie zerowego poziomu emisji netto.