Biznes przyjazny dla klimatu

Biznes przyjazny dla klimatu

Pooling palet. Biznes niby taki, jak każdy inny, ale jeśli zajmuje się nim firma działająca w 60 krajach i posiadająca tysiące klientów, może bardzo wiele zrobić dla ochrony klimatu. Tą firmą jest należący do grupy Brambles CHEP, który stawia sobie niezwykle wymagające i ambitne cele środowiskowe oraz skutecznie je realizuje. Właśnie o polityce zrównoważonego rozwoju rozmawiamy z Justyną Dróżdż, Customer Experience Lead w CHEP Polska.

Czym jest zrównoważony rozwój dla CHEP?

W CHEP zrównoważony rozwój traktujemy bardzo poważnie. Od ponad 70 lat działamy w modelu biznesowym opartym na zasadach obiegu zamkniętego, co daje nam nie tylko pozycję pioniera i lidera rozwiązań GOZ, ale też szczególne poczucie odpowiedzialności. W aktualnym 5-letnim planie firmy na lata 2020–2025 nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju wyznacza nie tyle zmniejszenie oddziaływania CHEP na środowisko naturalne, co podejmowanie się działań na rzecz jego regeneracji. Innymi słowy, podejście na zasadzie „mniej szkodzić” ustępuje ambitniejszej wizji wywierania pozytywnego wpływu na środowisko, czyli wnoszenia wartości dodanej. Przykładem takich działań jest nasz cel korzyści dla planety 2025, który zakłada zasadzenie dwóch drzew na każde jedno przeznaczone do produkcji palet.

Ponadto chcemy stać się prawdziwymi ambasadorami gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu dostaw. Chcemy propagować ten model, edukując i dzieląc się naszą wizją z naszymi partnerami. I rzeczywiście, włączając coraz więcej naszych klientów w system współdzielenia palet, jesteśmy w stanie bardzo znacząco przyczyniać się do ochrony klimatu. Mamy w stałym obiegu ponad 345 mln palet na całym świecie, które są wielokrotnie wykorzystywane i naprawiane, co rocznie w skali globalnej pozwala nam ograniczyć emisję CO2 do atmosfery o 2,4 mln ton. Nasze dążenie do przyszłości korzystnej dla klimatu i przyrody zostało nagrodzone w trakcie COP26 w Glasgow Pieczęcią Terra Carta, przyznawaną firmom angażującym się na rzecz odnowy natury, ludzi i planety.

jd-zdjecie-plastech
Justyna Dróżdż, Customer Experience Lead w CHEP Polska

Co warte dodania, w CHEP wiemy, że zrównoważony rozwój jest nie tylko miarą odpowiedzialności przedsiębiorstw, szczególnie ważnej wobec postępującego deficytu surowców, ale po prostu się opłaca. Dzieje się to m.in. dzięki takim działaniom jak wspólne planowanie tras przejazdów i łączenie transportów, które ograniczają tzw. puste przebiegi. Wspierając naszych klientów w minimalizacji strat oraz oszczędzaniu kosztów, zwiększamy pozytywny wpływ na środowisko.

Tego roku temperatury letnie w wielu krajach osiągały rekordowe poziomy. To pokazuje, jak wielką wagę powinny mieć działania przeciwko zmianom klimatu. Jakie cele stawia sobie CHEP w tym obszarze?

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2020–2025 Grupa Brambles zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym swoim łańcuchu dostaw do 2040 r. Założenia przyjęto w oparciu o ustalenia naukowych raportów nt. konieczności zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C i w zgodzie z Porozumieniem Paryskim. Zobowiązując się do uwzględnienia postanowień tego porozumienia klimatycznego, firma Brambles już wcześniej wyznaczyła sobie ambitny cel, którym było osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto nie później niż do 2050 r. Nowa "mapa drogowa" ukierunkowana na zerową emisję netto przyspiesza ten termin aż o 10 lat.

Już w pierwszym roku realizacji celów na 2025 r. osiągnęliśmy neutralność węglową we własnych operacjach (tzw. zakres 1 i 2 wg Protokołu GHG), poprzez zmniejszenie własnych emisji i zrekompensowanie reszty inicjatywami offsetowymi. W ramach naszych zobowiązań do 2040 r. dążymy do dekarbonizacji zarówno naszej własnej działalności, jak i działalności naszych podwykonawców i partnerów (zakres 3). Przykładami inicjatyw podjętych w tym celu są m.in. korzystanie z odnawialnych źródeł energii w naszych zakładach, czy już funkcjonująca w polskim obiegu ćwierćpaleta plastikowa w pełni neutralna węglowo.

Jaką rolę w waszych działaniach prośrodowiskowych odgrywają centra serwisowe?

Kluczową! Bez nich nie mogą sprawnie funkcjonować łańcuchy dostaw. W centrach serwisowych palety są stale poddawane kontroli, naprawiane oraz przygotowywane, by jak najszybciej wyruszyć w dalszą podróż. To dzięki tym centrom możliwe jest ciągłe utrzymywanie palet w obiegu bez konieczności produkowania nowych, a co za tym idzie bez konieczności wycinania drzew. Do napraw wykorzystywane są nieuszkodzone elementy pochodzące z palet, które w zwykłym obiegu zostałyby potraktowane jako szrot. Dla CHEP stają się one nieocenionym źródłem surowca oraz sposobem na przeciwdziałanie powstawaniu odpadów. Elementy uszkodzone służą natomiast innym firmom do produkcji płyt wiórowych. Dzięki temu w Centrach Serwisowych nic się nie marnuje. Takich miejsc CHEP ma 8 w Polsce i aż 750 na całym świecie. Dzięki tej dbałości o nasze nośniki udało nam się oszczędzić 3,2 mln drzew w roku finansowym 2021, które w modelu niebazującym na zasadzie ponownego użytkowania wykorzystano by na niepotrzebną produkcję nowych palet.