Bogaty program targów K

Bogaty program targów K
Chociaż do rozpoczęcia największych na świecie targów w branży tworzyw - K w niemieckim Düsseldorfie, zostało jeszcze kilkanaście tygodni, to już teraz wiadomo na czym w tym roku szczególnie zależy organizatorom.

- Nigdzie na świecie nie da się zobaczyć tak pełnej oferty surowców, maszyn przetwórczych i zastosowań, jak na targach K. Wystarczy popatrzeć na ekstrudery i wydmuchiwarki, gdzie indziej można zobaczyć tak wiele urządzeń? Podobnie jest z wtryskarkami. Gdzie oferuje się tak wiele komórek produkcyjnych, kombinacji procesowych i większą prezentację zastosowań niż na K - dopytuje Petra Culmann, kierownik projektu Messe Düsseldorf, organizatora imprezy.

Na K 2007 w centrum zainteresowania znajdą się takie trendy w branży tworzyw sztucznych, które oddziaływają na wszystkie przemysły. Organizatorzy przedstawili już najważniejsze cele, które chcą zrealizować podczas imprezy zaplanowanej w terminie 24 - 31 października.

W zakresie surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów, elementów technicznych i wzmocnionych wyrobów z tworzyw targowa prezentacja obejmie:

 • poprawę efektywności energetycznej i wykorzystania surowców w wielu dziedzinach życia przez zastosowanie tworzyw,
 • poszerzenie palety właściwości polimerów i związane z tym jeszcze silniejsze wykorzystanie ich potencjału innowacji,
 • szersze zastosowanie biotworzyw w celu poprawy parametrów biologicznej degradacji,
 • pokaz polimerów wzmacnianych włóknami naturalnymi,
 • kompozyty drewniano – tworzywowe (WPC) w nowych zastosowaniach,
 • renesans wysoko wypełnionych tworzyw sztucznych, szczególnie wobec utrzymujących się wysokich cen surowców,
 • intensywne eksploatowanie różnych dróg wykorzystywania odpadów z tworzyw sztucznych,
 • pozyskanie nowych rynków dla wysokiej jakości surowców polimerowych dzięki mieszankom z cząstkami w nanoskali, włóknami, dodatkami itp.,
 • uproszczenie techniki przetwórstwa i lepsze dostosowanie do konkretnych zastosowań,
 • kombinowane wykorzystanie różnych technik w procesie formowania wtryskowego,
 • optymalizację elementów, m.in. dzięki odkryciom bioniki,
 • pokaz niedrogich monitorów i systemów znakowania dzięki elektronice polimerowej.

targi K


Z kolei najważniejsze trendy, na których skupią się organizatorzy, w odniesieniu do maszyn, to:

 • wzrost ich elastyczności w kierunku krótszych czasów przezbrajania i łatwiejszej obsługi,
 • poprawa modułowych rozwiązań pod względem napędów, sterowania, robotyzacji w celu optymalizacji wykonywanych indywidualnie konfiguracji i tym samym do lepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych
 • poszerzenie zastosowania efektywnych energetycznie elektrycznych napędów w obrabiarkach
 • innowacje w celu zapewnienia nieprzerwanego toku produkcji
 • optymalizacja serwisu w celu wyeliminowania przestojów lub ograniczenia ich skutków

- Atrakcyjność targów K będzie się utrzymywać, dopóki żyje konkurencja ze strony innych materiałów i dopóki branża na wyzwania użytkowników odpowiada innowacjami – przyznaje Petra Culmann.

Dzienny bilet wstępu na Targi kosztuje 55 euro, uczniowie i studenci zapłacą 15 euro. Bilet trzydniowy to wydatek 120 euro.

Czytaj więcej: Targi 799