Boryszew planuje wydać 100 mln zł

Grupa Boryszew poinformowała o zamiarze zainwestowania w tym roku ponad 100 mln zł. Firma rozpatruje możliwość przeprowadzenia większych projektów, ale raczej nie zrealizuje ich w tym roku.

Ten rok będzie rokiem zmian w Elanie. Spółka planuje zamknięcie wydziału chemicznego, jako że wytwarzanie surowca do produkcji polimeru we własnym zakresie stało się nieopłacalne. Niedawno w Elanie rozpoczęto wstrzymywanie produkcji i rozpoczął się demontaż instalacji, który potrwa około roku. Część instalacji zostanie sprzedana, z czego do spółki może trafić ok. 8 mln zł. W wynikach Elany za drugi kwartał, w związku z podjętymi działaniami naprawczymi, ma być już widoczna poprawa.

Na tym jednak nie koniec nowinek.

- Grupa pracuje nad kilkoma dużymi projektami. Ich realizacja wymagałaby pewnych dezinwestycji w ramach grupy w celu sfinansowania nowych przedsięwzięć - mówi Arkadiusz Krężel, szef rady nadzorczej Boryszewa.

Dodaje jednak, że realizacji projektów nie należy spodziewać się w tym roku. Są one w fazie wstępnej i wiązane są m.in. z prywatyzacjami zapowiadanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Ten rok mógłby być wykorzystany na przygotowanie do tych większych inwestycji. Spółka nie wyklucza też uruchomienia w przyszłości nowej produkcji za granicą w obszarach o niższych kosztach.

- Poprosiliśmy zarząd Boryszewa o przedstawienie planów co do dezinwestycji poszczególnych aktywów - informuje Krężel.

Przedstawiciele spółki zapytani o możliwość sprzedaży Impexmetalu odpowiedzieli, że trwa kalkulacja i nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji w tym zakresie. - Obecna sytuacja na rynku kapitałowym nie wróży poprawy w najbliższym czasie. To okres, który trzeba wykorzystać na przygotowanie aktywów do dezinwestycji w późniejszym terminie - ocenia szef rady nadzorczej Boryszewa.

Spółka planuje sprzedaż gruntów, które zostaną pozyskane m.in. po reorganizacji procesów produkcyjnych. Do firmy może trafić z tego tytułu kilkaset milionów złotych.

Czytaj więcej: Inwestycje 716