Boryszew w Niemczech

Boryszew kupił w Niemczech od syndyka masy upadłościowej spółkę produkującą granulat i włókna poliestrowe za 5,5 mln euro - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30 maja 2005 zostały podpisane z syndykiem masy upadłościowej Kuag Oberbruch umowy na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kuag Oberbruch. Zakład znajduje się w miejscowości Heinsberg w Północnej Nadrenii-Westfalii. Umowy zakupu podpisane zostały przez Boryszew SA i nowo utworzoną spółkę Boryszewa w Niemczech Polyester Produktion und Vertriebs GmbH. W tej spółce Boryszew posiada 100% udziałów.

Wartość obu kontraktów wynosi 5,5 miliona euro, na które składają się zarówno środki trwałe, środki obrotowe oraz wartości niematerialne i prawne. Planowana roczna sprzedaż wynosi około 90 milionów euro. Zatrudnienie wynosi około 195 osób.

Boryszew i jego niemiecka spółka kupiły od syndyka zorganizowaną część przedsiębiorstwa z produkcją w toku. Przejęcie majątku przez Boryszew i jego spółkę nastąpi w dniu 31 maja 2005 o godzinie 24:00 i zakład będzie kontynuował produkcję.

Podobnie jak Oddział Boryszewa - Elana w Toruniu kupiony zakład produkuje granulat i przędze poliestrowe. Około 75% produkcji będzie sprzedawane na rynkach Unii Europejskiej, zaś 25% do toruńskiej Elany.

Po zakupie niemieckiego zakładu, Elana będzie posiadała 100% bazę do produkcji granulatu butelkowego. Ponadto, rozszerzy się paleta produkcyjna Elany o nowe gatunki przędz, zaś wykorzystanie magazynów w Heinsbergu umożliwi Elanie dostawy do mniejszych odbiorców. Jednocześnie Zarząd informuje, iż niewykorzystane maszyny zostaną przeniesione do Elany.

Czytaj więcej: Przejęcia 183